×

locaties geschikt voor het zorgprofiel ZG-vis

U heeft een indicatie met het zorgprofiel ZG-vis op basis van uw zintuiglijke handicap waarbij begeleiding en verzorging nodig is

De locatie heeft een regionale functie voor ouderen die vanwege een oogziekte visuele beperkt of blind worden.

Licht & Liefde in Maastricht

0900 777 4 777

+