×
13-06-2024

Wat je moet weten over de Troostkoffer


Sinds kort zijn de Troostkoffers in alle locaties in gebruik. Graag willen we jullie hierover via deze weg meer informatie laten toekomen.

Hallo allemaal,

Ik zal mij even voorstellen; ik ben Kelly en ik heb 4 jaar geleden zelf een werkgroepje gecreëerd en een waakkoffer voor Langedael voor elkaar gekregen. We hebben hierop heel veel positieve reacties mogen ontvangen. Het is wel een klus geweest om de waakkoffer te borgen. Hij werd destijds niet zo heel vaak ingezet. Dit verloopt nu beter en de familie laat achteraf zelfs weten dat ze er veel aan gehad hebben.

Werkgroepje
Twee jaar geleden werd ik gevraagd deel te willen nemen aan het werkgroepje ‘Troostkoffers’. Na er samen veel tijd en energie in te hebben gestoken, zijn sinds kort de Troostkoffers komen inhuizen op alle locaties van Sevagram. 

Waarom ‘Troostkoffer’?
We hebben bewust voor de naam Troostkoffer gekozen omdat het de bewoner en de familie troost biedt. De familie vaak tijdens het waken, maar de bewoner kan het al troost bieden in situaties dat hij/zij een dierbare is verloren en bijvoorbeeld d.m.v. de gesprekskaarten makkelijker over de dood kan vertellen en zijn/haar gedachten met ons kan delen. Maar het is ook een hulpmiddel om erachter te komen wat de wens van een bewoner is voor wat betreft de laatste fase van zijn leven.

Meer informatie
Graag willen we jullie via deze weg meer informatie laten toekomen. 

Onderstaand vinden jullie de handleiding voor medewerkers m.b.t. tot de troostkoffer. Evenals de namen van de aandachtfunctionarissen van alle locaties.

De inhoud van de klapper die in de troostkoffer zit, wordt spoedig gevuld door de aandachtfunctionaris van jouw locatie.

De aandachtfunctionarissen hebben inmiddels uitgebreide uitleg over de troostkoffer gehad en het gebruik ervan. Dus heb je vragen, schroom niet en stel deze aan je aandachtfunctionaris of stuur één van de leden van het werkgroepje troostkoffer een mail.

Het zou fijn zijn als we er met zijn allen voor zorgen dat de troostkoffer wordt ingezet en dat de familie en de bewoners er gebruik van maken. 


Met vriendelijke groet,

Het werkgroepje ‘Troostkoffers’:
Marjo Wings, Karin Bouwens, Alexandra Cuijpers, Claudia van Lin, Claudia Lambij en Kelly Schmitz

HANDLEIDING VOOR MEDEWERKERS

Inzet troostkoffer bij rouwverwerking en stervensbegeleiding
 

Doel
In de periode rondom het overlijden van een cliënt zijn wij er om ook de naasten te ondersteunen. Wij zullen ons daarbij aanpassen aan de behoeften en de meer of minder stressvolle omstandigheden van de naasten. Als hulpmiddel kan hierbij de troostkoffer gebruikt worden. De troostkoffer kan echter ook ingezet worden bij een stukje rouwverwerking. Het kan het ook makkelijker maken voor naasten en zorgmedewerker om samen met de bewoner over de dood te praten d.m.v. de kaarten over leven en dood.

Wanneer inzetten?
Zodra de arts heeft vastgesteld dat de bewoner de terminale fase is ingegaan en de eerste vertegenwoordiger hiervan op de hoogte is gebracht, kan de troostkoffer worden ingezet.

Je legt dan aan de naasten uit wat de troostkoffer inhoudt en vraagt hen of je deze koffer als interventie mag inzetten. De troostkoffer wordt dan neergezet op de kamer van de bewoner.

Tevens kan de troostkoffer als hulpmiddel gebruikt worden als de bewoner een dierbare verliest, hun thuis mist en met rouw en verlies te maken heeft. De troostkoffer kan dan een hulpmiddel zijn om een gesprek op gang te krijgen.

Uitleg
Er zal een goede uitleg moeten zijn over de inhoud en het gebruik ervan. Deze uitleg gebeurt zowel mondeling als schriftelijk, dit laatste middels een handleiding die in de troostkoffer zit.

Als de naasten de troostkoffer gebruiken, kun je navragen of het gebruik duidelijk is. Ook kun je een gesprek aangaan over het effect van het gebruik van de troostkoffer en zo de waarde ervan meten. De troostkoffer kan verder bewerkstelligen dat de naasten zelf artikelen van thuis meenemen, die belangrijk voor hen zijn en hun kunnen helpen. De inzet en het gebruikseffect van de troostkoffer zal gerapporteerd worden in het dossier van de bewoner.

Inhoud
In de troostkoffer zitten allemaal artikelen om de beleving van de periode rondom het overlijden voor de naasten te vergemakkelijken. Met behulp van de voorwerpen wordt het voor de naasten wellicht eenvoudiger om een gesprek te voeren, om naast de bewoner een puzzeltje te doen of een gedicht voor te lezen. De troostkoffer geeft ons de mogelijkheid om tijdens zorgmomenten of momenten van pijn en verdriet net iets extra’s te geven.

De inhoud van de troostkoffer is gebaseerd op de vijf zintuigen: horen, zien, voelen, ruiken en proeven. De attributen zelf staan vermeld in de handleiding die in de troostkoffer zit.

Als producten zoals de pepermuntjes, notitieblok, pen, tissues op zijn, kunnen deze via een Topdeskmelding (onderwerp troostkoffer) besteld worden.

Graag na elk gebruik controleren of de inhoud nog volledig is via de inhoud checklijst. Als er producten ontbreken, dit graag melden bij de aandacht functionaris van de locatie.

Waar staat de troostkoffer?
De troostkoffer staat op een plek waar hij gezien mag worden, maar tevens beschut en beschermt staat.

Vragen?
Bij vragen kunnen jullie terecht bij een van de leden van het werkgroepje:

Marjo Wings, helpende in Oranjehof; marjo.wings@sevagram.nl

Karin Bouwen- Gijzen, persoonlijk begeleider in Panhuys; karin.gijzen@sevagram.nl

Alexandra Cuijpers, persoonlijk begeleider in Elfershof; alexandra.cuijpers@sevagram.nl

Claudia van Lin, verzorgende i.o. in Licht en Liefde; claudia.vanlin@sevagram.nl

Kelly Schmitz, coördinator zorg en welzijn in Langedael; kelly.schmitz@sevagram.nl

DE TROOSTKOFFER LOCATIES

Locatie Naam aandachtfunctionaris Deelname werkgroep
1

Langedael

Pascal Conemans,Jessie Pluijmen

Kelly Schmitz, Renate Vanderheijden

Lid werkgroep waardig afscheid en troostkoffer

2

Hospice Martinus

Isabelle Hermans

Claudia Lambij?

Lid werkgroep waardig afscheid en troostkoffer

3

Dr. Ackenshuis

Bea van de Voort, Lilian Crutzen

Cindy Offermans

4

De Hazelhof

Bea van der Voort, Lilian Crutzen

Nadine Hermans

Lid werkgroep waardig afscheid

5

Licht en Liefde

 Suzan Seetzen

Claudia van Lin

Lid werkgroep waardig afscheid en troostkoffer

6

Campagne

Janine Horst, Malou Moonen, Whitney Matthieu

Anja Dassen, Miranda Reijnen, Jill Wijntjens
7

Scharwerveld

Desiree Mertens, Micki Koot

Nancy Kritsionis

Lid werkgroep waardig afscheid

8

Fonterhof

Kisty Book

Chantal Ash, Marion Walther

Lid werkgroep waardig afscheid

9

Valkenheim

Hans Tasma, Isabelle Hermans

Denis van de Bool
10

Oosterbeemd

Sander Goossens, Silvia Wachelder

Laura de Vriendt

Lid werkgroep waardig afscheid

11

Geerlings Hospice

Isabelle Hermans
Alle medewerkers
12

Panhuys

Ivo Dassen

Karin Bouwens
13

Ter Eyck

Petra Raeven, Gerard Repkes

Maria Ridder
14

De Regenboog

Marius Schepers

Karin Houtermans, Sterre Schepers
15

Elfershof

Leonda Simon

Alexandra Cuijpers
16

De Hollehof

Leon Lemmens

Jeanny Tempels en Myriam Meex
17

Piushof

Leonda Simon

Alexandra Cuijpers
18

St. Anna

Lilian Hanssen

Nathalie Mager, Dylan Jurgen
19

Plataan

Sonja Meessen

Karen Bartels
20

Molenpark

Joze Huijnen, Marianne Pisters

Gionne Janssen, Mia Crijns
21

Tobias

Sonja Abbicht, Vivian Dassen

Cindy van Roekel
22

Oranjehof

Micki Koot, Linsey Maas

Marjo Wings

0900 777 4 777

+