×
04-01-2024

Verandering BHV-organisatie vanaf 2024

Het beleidsplan voor bedrijfshulpverlening beschrijft de taken en rollen die bij verschillende functies in de BHV-organisatie horen bij Sevagram. Vanaf 2024 gaat de BHV-organisatie veranderen.

De rollen die we binnen Sevagram per 2024 kennen, zijn die van een ontruimer, BHV-geschoold, BHV-beheerder (ploegleider) en Hoofd BHV.

  • Elke medewerker bij Sevagram, ongeacht hun functie, is in basis een ontruimer. De taak van een ontruimer is om alle cliënten, medewerkers en bezoekers te verplaatsen naar een veilige plek in geval van een noodsituatie.
  • Medewerkers in de 24-uurs zorg zijn daarnaast BHV-geschoold. Dit betekent dat zij naast het effectief ontruimen ook bepaalde vaardigheden hebben, zoals het bedienen van een portofoon, communiceren met nooddiensten, het benaderen van een ruimte waar mogelijk brand is en het hanteren van kleine blusmiddelen.
  • Medewerkers in de facilitaire dienst zijn verantwoordelijk voor het beheer van de BHV-middelen, zij zijn de BHV-beheerders of 'ploegleiders koude fase'.
  • Het Hoofd BHV is verantwoordelijk voor het organiseren en behouden van de BHV-organisatie binnen Sevagram. Deze rol is belegd bij de adviseur veiligheid en crisisbeheersing.

Om ervoor te zorgen dat alle medewerkers op de hoogte zijn van het BHV-beleid en weten hoe te handelen in noodsituaties, wordt er gewerkt aan een opleidings-, trainings- en oefenplan. Er wordt meer nadruk gelegd op locatietrainingen. Medewerkers worden gestimuleerd om deel te nemen aan veiligheidsinstructierondes en kunnen via het Leerportaal alle geplande instructiemomenten vinden. Als de locatie niet vermeld staat, kan dit worden nagevraagd bij de teammanager zorg of facilitair leidinggevende. Voor meer informatie over bedrijfshulpverlening binnen Sevagram kan men terecht in Zenya.

0900 777 4 777

+