×
15-09-2023

Uitnodiging Casuïstiekbespreking

In oktober zijn er drie Casuïstiekbesprekingen gepland. Wij nodigen je graag uit om aan één van deze bijeenkomsten deel te nemen.

Waar en wanneer?

- Plataan: 9 oktober 2023, 13.00 - 15.00 uur

- Valkenheim: 11 oktober 2023, 13.00 - 15.00 uur

- Campagne: 13 oktober 2023, 13.00 - 15.00 uur

Alle niveau 3, 4, 5, 6.


Diverse aspecten
Tijdens deze bespreking zullen wij aan de hand van een casus dieper ingaan op het onderwerp.

Aspecten die aan bod gaan komen:

•        Palliatieve en terminale fase

•        Symptomen

•        In gesprek gaan met …

•        Mogelijk- en onmogelijkheden

•        Eventuele dilemma's

•        Eigen ervaringen

Doel
Onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen, ethische reflectie en het verbeteren van multidisciplinaire samenwerking.

Doelgroep
Aanmelden via leerportaal en binnen je eigen cluster! Er zijn 15 plaatsen beschikbaar. Als het maximumaantal inschrijvingen is bereikt, word je op de reservelijst geplaatst.

0900 777 4 777

+