×
22-12-2023

Uitgesteld onderhoud aan de N281

In een eerdere berichtgeving hebben wij jullie geïnformeerd over de werkzaamheden aan de N281. De werkzaamheden zouden tot ongeveer eind december 2023 duren. Hierbij informeren wij jullie dat de laatste werkzaamheden aan de N281 worden uitgesteld tot het voorjaar van 2024.

Het weer is van invloed op het uitvoeren van wegwerkzaamheden. Met name de vele regenval in de herfst heeft ervoor gezorgd dat het werk niet volgens planning is uitgevoerd. Ook laat het winterse weer het op dit moment helaas niet meer toe de werkzaamheden nog verder uit te voeren. Om de hinder voor de weggebruiker zoveel mogelijk te beperken worden de werkzaamheden in de nacht uitgevoerd. Voor werkzaamheden in de nacht is een gemiddelde temperatuur van 10 graden nodig die in de winternachten niet behaald wordt. De laatste werkzaamheden aan de N281 kunnen daarom niet meer uitgevoerd worden voor het einde van 2023.

Kerkrade – Ten Esschen
De laatste werkzaamheden aan het wegvak van Kerkrade richting knooppunt Ten Esschen worden verschoven naar het voorjaar van 2024. Omdat we afhankelijk zijn van de weersomstandigheden kunnen we op dit moment geen uitspraken doen over de exacte planning. De snelheid op het wegvak van Kerkrade naar Ten Esschen blijft tot aan de afronding van de werkzaamheden 70 kilometer per uur.

Ten Esschen – Kerkrade
Het asfalt op weghelft van Ten Esschen richting Kerkrade is al grotendeels vervangen. Vanwege de ongunstige weersomstandigheden is dit deel nog niet helemaal klaar. Op kleine delen ontbreekt bijvoorbeeld de wegmarkering. Zodra alle onderdelen zijn aangebracht en gecontroleerd kan de maximumsnelheid op dit wegvak weer terug naar 100 km/uur. De verwachting is dat de rijsnelheid op dit wegvak nog dit jaar kan worden verhoogd.

Communicatie, planning en meer informatie
Op onze website www.limburg.nl/n281heerlen vinden jullie meer informatie over de werkzaamheden aan de N281. Voor de actuele stand van zaken rondom dit project kun je de BouwApp downloaden.

Via deze app brengen we je direct op de hoogte van de planning van de werkzaamheden en andere ontwikkelingen. Daarnaast kun je via de BouwApp makkelijk contact met ons opnemen als je vragen en/of opmerkingen hebt.

De BouwApp is als volgt op je mobiele telefoon of tablet te downloaden:

● Scan de QR-code, of ga naar de appstore om de app gratis te downloaden.

● Zoek in de app naar ‘N281 stadsautoweg Heerlen’

● Open het project en klik op ‘volgen’

● Selecteer betreffende doelgroep

Heb je naar aanleiding van deze informatiebrief vragen? Stuur dan een e-mail aan: Marco van Andel, omgevingsmanager Gebr. van der Lee, via: marco.van.andel@gebrvanderlee.com
 

Met vriendelijke groet,

Projectteam N281

0900 777 4 777

+