×
01-03-2024

Tunnel tussen Plataan en Molenpark nog steeds gesloten

Zoals eind vorig jaar reeds is medegedeeld, is de tunnel tussen locatie Plataan en locatie Molenpark gesloten in verband met waterlekkages. In verband met herstelwerkzaamheden blijft de tunnel vooralsnog gesloten voor bewoners/cliënten, familieleden en medewerkers (m.u.v. facilitair en servicedienst).

Door deze sluiting zijn de locaties Plataan en Molenpark alleen nog via de buitenzijde toegankelijk. Vanuit dit oogpunt het verzoek om de locatie Molenpark uitsluitend via de nieuwe hoofdingang te betreden en niet meer via de ingang die uitkomt op de bewonersgang van Watermolen. De hoofdingang van Molenpark ligt parallel aan de Henri Dunantstraat, tegenover het Vista College (zie foto).

Voor vragen hieromtrent kun je terecht bij Patricia Karger-schijnen (klantmanager Facilitair bedrijf) of Jenny Baggen (Facilitair Leidinggevende Molenpark).

0900 777 4 777

+