×
20-06-2024

Symbolische herinneringsboom Hospice Martinus te Mechelen

Wij als medewerkers en vrijwilligers van Hospice te Mechelen wilden graag een symbool van hoop en troost bieden aan onze gasten en naasten. Dit heeft vorm gekregen in een herinneringsboom.

Om deze te realiseren hebben we geheel belangeloos hulp gekregen van lieve mensen. De smid, wijlen Giel Vleugels, heeft de stam gemaakt en cliënten van zorgboerderij Regihoeve hebben de boom uitgezaagd en geschilderd.

We zijn met z'n allen trots op het resultaat. De boom symboliseert hoop, eeuwig leven en verbondenheid. Het herinnert ons aan de cyclus van het leven.

De kraal als symbool
We nodigen iedere gast uit een kraal te plaatsen in de boom. Iedere kraal staat symbool voor de gast die in ons hospice verblijft. De eerste kralen zijn inmiddels geplaatst, het begin van een prachtige, fleurige, bloeiende boom is gemaakt. De gedachte erachter is dat elke gast een kraaltje plaatst om zo de boom tot leven te brengen. Een permanente herinnering achterlaat zodat hij/zij nooit vergeten zal worden.


 
 

DE BOOM

Nu ik hier zo ben gekomen
Om terug te kijken op mijn leven
Dat mij zo dierbaar is geweest

Voel ik dat het nemen van afscheid
Dichterbij is gekomen
Dan ooit tevoren

Zie ik de boom staan Statig zoals hij gewoon is
En ik zie hoe de wind speels
Een blaadje kust

De boom en ik zijn
Elkaars gelijken
Draaiden we samen mee met de seizoenen

Lieten sporen van ontroering en liefde achter
In mijn hart
Diep verankerd en verstrengeld
In het leven van jou en mij
Hebben we het leven hand in hand
Samen gevierd
Samen met al die mensen die
Voorbij zijn gekomen

Weet ik dat het leven onlosmakelijk
Is verbonden met het nemen van
Afscheid

Kan ik jou vertellen
Ik heb geleefd, mijn lief, ik heb geleefd
Heb ik de steen verlegd in elk water
Tegengekomen dat jij hebt gedeeld met mij


Mag ik mezelf te rusten leggen
Aan de voet van mijn geliefde boom
 

© Fietje Schmitz

0900 777 4 777

+