×
21-09-2023

Sevagram Verbeter Award wordt …. SuperSeva Award!

Nog niet zo lang geleden hebben de collega’s van het Planetreeteam gevraagd een nieuwe naam te bedenken voor de nieuw in het leven geroepen Sevagram Verbeter Award. Daar zijn heel wat leuke reacties op binnengekomen. Vorige week is in de multidisciplinaire regiegroep Planetree gestemd en er kwam een duidelijke winnaar naar voren: SuperSeva Award!

Deze naam is aangedragen door Jennifer Ritt. Alvast van harte gefeliciteerd Jennifer en dank voor deze leuke en passende naam.


Vijf genomineerden voor de SuperSeva Award!

Er zijn zoveel mooie verbeterinitiatieven binnen Sevagram. Hoogste tijd, zo dacht het Planetreeteam, om deze met elkaar te delen en in het zonnetje te zetten. In het verleden deden we dat binnen Sevagram met het uitreiken van de Sevagram Zorg met Bezieling Awards. Dit mooie initiatief hebben we weer opgepakt en nieuw leven ingeblazen met een nieuwe naam: de SuperSeva Award!

De oproep van onze collega’s van Planetree om jouw of een team- of afdelingsidee in te zenden, leverde maar liefst 22 prachtige reacties op. Elke Sevagram-locatie is vertegenwoordigd! In de multidisciplinaire regiegroep Planetree zijn vijf genomineerden geselecteerd die dingen naar de eerste prijs. Dat zijn de volgende vijf verbeterinitiatieven:

  • Honden knuffelen – Licht en Liefde
  • Verbindend Huiskamergesprek – Dr. Ackenshuis
  • Samen op Stap - Elfershof
  • Lotgenotengroep Bewoners – De Hollehof
  • Bejegeningsspel Levenstestament – Dr. Ackenshuis

In de komende weken stellen zij zichzelf en hun idee in een kort filmpje aan jullie voor! En op 15 november -tijdens de Themamiddag van de CCR- wordt de uiteindelijke winnaar bekend gemaakt.

Wij danken alvast iedereen voor al die mooie inzendingen en hopen jullie op 15 november te zien!

0900 777 4 777

+