×
06-10-2023

Roosteren op kwartaalbasis

In de CAO-VVT Hoofdstuk 3: ‘Heb je Tijd’ zijn een aantal kaders en uitgangspunten opgenomen waar minimaal aan voldaan moet worden met betrekking tot werktijden en roosters. Deze kaders en uitgangspunten moeten bijdragen aan een goed en evenwichtig rooster en de continuïteit in de zorgverlening zo optimaal als mogelijk waarborgen. Zo zijn er afspraken gemaakt om de gemiddelde arbeidsduur per week van een medewerker uit te drukken in de periode van een kalenderjaar of per kwartaal.

Binnen Sevagram wordt gewerkt met het roosteren van de gemiddelde arbeidsduur op basis van een kalenderjaar. Hierover zijn afspraken gemaakt met de OR. Dat blijft de basisregel binnen Sevagram.

Vanaf 1 januari 2024 wil Sevagram ook de mogelijkheid bieden om, zoals in de CAO staat benoemd, de gemiddelde arbeidsduur te roosteren op kwartaalbasis. Dit wordt dan de uitzonderingsregel binnen Sevagram en vergt goede afspraken met het team en de leidinggevende. Wil je als medewerker hiervan gebruik maken maak dan vóór 1 november 2023 afspraken hierover met je leidinggevende (zie bijgevoegd format).

Om de continuïteit van de zorg en het planproces te waarborgen moeten daar wel een aantal praktische afspraken over gemaakt worden:

 • De medewerker maakt zijn keuze om zijn uren op kwartaalbasis te roosteren bespreekbaar met de leidinggevende. De keuze moet gezamenlijk worden bevestigd vóór 1 november.
 • In het kader van ‘collegiaal roosteren’ worden de individuele keuzes van medewerkers om te roosteren op kwartaalbasis besproken in het team ter bevordering van de balans in de roosterwensen van het team.
 • De gemaakte keuze wordt effectief per 1januari van het betreffende kalenderjaar en geldt minimaal voor de duur van het gehele kalenderjaar.
 • Als een medewerker van deze optie gebruik maakt dan worden ook de min-, plus-, en meer-uren aan het eind van het kwartaal verrekend conform de afspraken in de CAO.
 • Er geldt een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het managen van de plus- en min-uren.
 • Dat vraagt om een strakke planning van de uren op contractbasis maar ook om  flexibiliteit van de medewerker om inzetbaar te zijn over de eigen afdeling/locatie om min-uren te voorkomen.
 • Zonder (schriftelijk) tegenbericht van de medewerker, vóór 1 november van het kalenderjaar, wordt de gemaakte afspraak om de contracturen op kwartaal basis te roosteren automatisch voor een kalenderjaar verlengd.

Eric Schoenmakers

HR adviseur-businesspartner


 

Format verzoek roosteren op kwartaalbasis.

Insturen naar Planbureau uiterlijk vóór 1 november 2023

Voorwaarden:

 • De medewerker maakt zijn keuze om zijn uren op kwartaalbasis te roosteren bespreekbaar met de leidinggevende. De keuze moet gezamenlijk worden bevestigd vóór 1 november van het jaar.
 • In het kader van ‘collegiaal roosteren’ worden de individuele keuzes van medewerkers om te roosteren op kwartaalbasis besproken in het team ter bevordering van de balans in de roosterwensen van het team.
 • De gemaakte keuze wordt effectief per 1januari van het betreffende kalenderjaar en geldt minimaal voor de duur van het gehele kalenderjaar.
 • Als een medewerker van deze optie gebruik maakt dan worden ook de min-, plus-, en meer- uren aan het eind van het kwartaal verrekend conform de afspraken in de CAO.
 • Er geldt een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het managen van de plus- en min uren.
 • Dat vraagt om een strakke planning van de uren op contractbasis maar ook om flexibiliteit van de medewerker om inzetbaar te zijn over de eigen afdeling/locatie om min-uren te voorkomen.
 • Zonder (schriftelijk) tegenbericht van de medewerker, vóór 1 november van het kalenderjaar, wordt de gemaakte afspraak om de contracturen op kwartaal basis te roosteren automatisch voor een kalenderjaar verlengd.

Geboortenaam en Voorletters Werknemer       ……………………………………

Personeelsnummer                                                 …………………………………….

Locatie / afdeling                                                     …………………………………….

Naam Leidinggevende                                            …………………………………….

Datum van gemaakte afspraak                             …………………………………….

Periode van te verrekenen uren

    Per Kwartaal

Is de uitzondering binnen Sevagram!

Deze keuze geldt voor minimaal een kalenderjaar en wordt zonder schriftelijk tegenbericht van de medewerker aan de leidinggevende gecontinueerd.

Ruimte voor Toelichting:

Naam en Functie

Datum

Medewerker:

Besproken met Leidinggevende:

Senior Planner

Datum

Ter verwerking in het rooster.

HR-adviseur/businesspartner

Datum

Ter informatie.

0900 777 4 777

+