×
06-06-2023

Positieve effecten inzet Exoskelet binnen Sevagram

Voor Sevagram is duurzame inzetbaarheid van medewerkers een belangrijk thema. Rugklachten komen bij professionals in de ouderenzorg veelvuldig voor. Een exoskelet kan uitermate effectief zijn voor het verlichten van bepaalde werkzaamheden en het verminderen van lage rugklachten. Sinds 2020 onderzoeken we binnen Sevagram de effecten van het Exoskelet in de zorg, onder leiding van Frank Roost, projectleider Innovatie.

“Voor het onderzoek hebben we gebruik gemaakt van een Exoskelet van Laevo, de V3.0 Flex. Dit is een passief Exoskelet, dat de gebruiker ondersteunt bij het voorover buigen en andere taken zoals tillen. Het brengt krachten die normaal de rug belasten, nu via de borst naar de benen. Zo wordt de belasting dus verdeeld. Dit exoskelet gebruikt geen stroom, maar werkt mechanisch met een veer. Bij het leveren van persoonlijk verzorging is vaak sprake van voorovergebogen houdingen en tilbewegingen. Deze houdingen kunnen bijdragen aan het ontstaan of verergeren van lage rugklachten.” 

“Het doel van het onderzoek was om te achterhalen voor welke medewerker, onder welke omstandigheden én bij welke taken het gebruik van het Laevo exoskelet V3.0 Flex een meerwaarde kan zijn bij het voorkomen en/ of verminderen van lage rugklachten,” legt Frank uit. “Om de ervaringen in kaart te brengen is kwalitatief onderzoek gedaan door middel van interviews met alle deelnemers.” 

Resultaten 
“Ons interne onderzoek heeft uitgewezen dat 69,2% van de medewerkers een positief effect ervaart op lage rugklachten,” vertelt Frank. “Dat is natuurlijk een mooi resultaat. We zien dat het exoskelet vooral toepasbaar is in de ochtend- en avondzorg, waarbij het gemiddeld 0,5 tot 3 uur wordt gedragen. Verder kwam duidelijk naar voren dat het dragen van het exoskelet bijdraagt aan de bewustwording van eigen werkhouding. Daarnaast werden er ook een aantal belangrijke verbeterpunten aangegeven, zoals de breedte en het gewicht van het exoskelet en het gebrek aan opbergvakjes.”  

Aanbevelingen 
“Het is dus een goed idee om Exoskeletten op te nemen in het Arbo-aanbod van Sevagram,” vervolgt Frank. “Verder is het ook belangrijk dat we meer specifieke en persoonlijke aandacht besteden aan de werkhouding tijdens zorgtaken bij Sevagram.” 

0900 777 4 777

+