×
21-09-2023

Onderhoudswerkzaamheden stadsautoweg Heerlen (N281)

Maandag 25 september wordt begonnen met het onderhoud aan de provinciale weg N281, ook wel bekend als de stadsautoweg Heerlen. Dit gebeurt in fases en duurt tot ongeveer eind december 2023. Het gaat om het deel vanaf de verkeerslichten bij Avantis tot aan de aansluiting op de A76 in Heerlen (knooppunt Ten Esschen).
We vervangen het huidige asfalt door een geluidsarmere variant, zogenaamd dubbellaags zoab. Ook vindt er onderhoud aan bruggen, geleiderails en verlichting aan de N281 plaats. De werkzaamheden kunnen tijdelijk en lokaal voor hinder zorgen.

Waarom?
Het huidige asfalt heeft zijn technische levensduur bereikt. Hierdoor vermindert het rijcomfort. Denk hierbij aan meer geluid en opspattend water bij regenval. Ook is kort geleden vastgesteld dat de toplaag van het asfalt loslaat en daardoor mogelijk gaten in het asfalt kunnen ontstaan. Het nieuwe, geluidsarmere asfalt heeft ook voor de omwonenden een positief effect op de geluidsbeleving.

Tijdelijke hinder
De N281 is een van de drukste provinciale wegen. Werken aan de weg overdag kan daarom leiden tot vastlopend verkeer in en rondom Heerlen, met onveilige situaties als mogelijk gevolg. Daarom is besloten om de werkzaamheden in fases in de nachtelijke uren uit te voeren. “We begrijpen dat nachtwerk overlast met zich mee kan brengen voor de directe omgeving”, aldus een woordvoerder van de provincie. “Met een efficiënte planning en fasering in weggedeeltes proberen we samen met de aannemer Gebr. van der Lee uit Panheel de hinder zoveel als mogelijk te beperken. Wij hopen op uw begrip.”

Snelheid verlaagd
De loslatende toplaag en daardoor het mogelijk ontstaan van gaten in het wegdek maken dat de provincie in haar rol als wegbeheerder onlangs besloten heeft om de snelheid op een groot deel van de N281 te verlagen van 100 km/u naar 70 km/u. Hierdoor borgen we de verkeersveiligheid en voorkomen we onder meer verdere slijtage voordat het geplande groot onderhoud van de N281 begint.

Als de werkzaamheden zijn afgerond wordt de maximale snelheid weer verhoogd van 70 km/u naar 100 km/u.

Communicatie, planning en meer informatie
Op de website www.limburg.nl/n281heerlen vindt u meer informatie over de werkzaamheden aan de N281.

0900 777 4 777

+