×
27-02-2023

Nederlandse Zorgautoriteit

Op 27 februari jl. hebben zowel Sevagram als Envida het bericht gekregen dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) akkoord is met de overgang van de Thuiszorg en de Hulp-bij-Huishouding van Sevagram naar Envida. In haar besluit omschrijft de NZa het als volgt:

  • De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de wettelijke vereisten zoals opgenomen in het artikel 49c, twee lid, Wmg.
     
  • De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

We zijn zeer verheugd over dit positieve besluit. Dat betekent ook dat wij, zoals gepland, de Thuiszorg en de Hulp-bij-Huishouding op 1 april aanstaande kunnen overdragen van Sevagram naar Envida. Hartelijke dank aan iedereen die bij dit project betrokken is en heeft bijgedragen dat dit positieve resultaat.

0900 777 4 777

+