×
09-02-2024

Nieuwe BHV-organisatie: Impact op jouw scholingen en taken

Zoals al eerder gecommuniceerd in de Sevaflits zijn er veranderingen in de BHV-organisatie vanaf 1 januari 2024.

Het nieuwe BHV-beleid is te raadplegen via Zenya: https://sevagram.zenya.work/portal/#/document/71b81b74-e857-4ab8-89b2-131060123901.

De nieuwe BHV-organisatie komt samengevat neer op de onderstaande rollen waardoor iedereen binnen Sevagram een taak/verantwoordelijkheid heeft rondom BHV:

  • Ontruimer: Iedereen binnen Sevagram krijgt een rol in het ontruimen. Op de locatie worden de veiligheidsinstructies voortgezet. ELKE medewerker binnen Sevagram neemt 1 keer per 3 jaar deel aan deze ronde.
  • BHV- geschoolde: Alle medewerkers met de functie helpende (zowel zorg als welzijn), verzorgende, verzorgende IG en MBO-verpleegkundigen volgen BHV basis of BHV herhaling. De herhalingscyclus is 1 keer per 2 jaar.
  • BHV-beheerder: Alle facilitair medewerkers zijn BHV beheerder en dienen BHV geschoold te zijn. Daarnaast krijgen zij ook een extra training op het gebied van BHV-beheer.

Inhoud scholingen
De aanpassing van het beleid zorgt er ook voor dat nogmaals kritisch is gekeken naar de scholingen BHV. Dit heeft geleid tot de volgende aanpassingen:

BHV-Basis: Deze vindt plaats bij VCL te Nuth en is teruggebracht naar 1 dag van 7 uur. De scholing richt zich op het alarmeren, communiceren en ontruimen van een compartiment bij verschillende calamiteiten zoals brand, bommeldingen en geweld. Reanimatie/levensreddend handelen (LRH)/EHBO is uit de scholing gehaald en onder 'beroepsinhoud/vakbekwaamheid' geschaard.

De BHV-geschoolde en BHV-beheerder dienen de BHV-basisscholing gevolgd te hebben. Heb je bovengenoemde functie en nog niet eerder een BHV basis scholing doorlopen? Schrijf jezelf dan hier in via het Leerportaal, hier zijn de beschikbare datums terug te vinden: https://login.studytube.nl/?back_link=https%3A%2F%2Fsevagram.studytube.nl%2Fevents%2F50309.

BHV-Herhaling: De BHV herhaling voor de BHV- geschoolde is teruggebracht naar 1 keer per 2 jaar en vind plaats op locatie. Als je in 2023 de BHV-basis of -herhaling hebt gevolgd dan hoef je pas in 2025 weer naar de BHV herhaling scholing. Concreet betekent dit dat we in principe in 2024 geen BHV-herhalingen plannen.

BHV-Beheerder: Deze scholing wordt in samenspraak met de afdeling Kwaliteit en Veiligheid en onze BHV-opleider samengesteld. Zo gauw we hier meer informatie over hebben, zullen we dit communiceren.

Kwalificaties BHV in het leerportaal
Omdat in de nieuwe rollen voor alle medewerkers scholingsverplichtingen zitten, zullen er voor alle rollen ook zogenaamde kwalificaties aangemaakt worden binnen het leerportaal. De komende weken worden deze aangemaakt en stap voor stap ‘open gezet’. Zo gauw er een kwalificatie ‘open gezet’ wordt voor een bepaalde rol die op jou van toepassing is, zul je hierover een mailtje krijgen vanuit het leersysteem. Daarna kun je je kwalificatie vinden en volgen onder de knop ‘Mijn ontwikkeling’ binnen het leerportaal.


0900 777 4 777

+