×
16-11-2023

Nieuw kamermutatiebeleid

Per 1 december 2023 wordt een nieuw kamermutatiebeleid geïmplementeerd.

Waarom een nieuw beleid?

Verschillende ontwikkelingen liggen aan het nieuwe proces kamermutaties ten grondslag:

  • De constatering dat kamers vaak te lang leeg stonden, onder andere doordat de verschillende afdelingen langs elkaar heen werkten en niet op de hoogte waren van de laatste ontwikkelingen rondom de kamers.  
  • Deze lange leegstand leidde tot onnodige latere inhuizingen en lagere inkomsten.
  • Prima resultaten vanuit de pilot ‘Melding kamermutaties’ in verschillende locaties, waarbij voor alle betrokkenen o.a. inzichtelijk is wanneer de overledene is opgehaald en de kamerinventarisatie, herstelwerkzaamheden en nieuwe inhuizing efficiënter gepland kunnen worden.

Wat gaat er exact veranderen?

  • Nabestaanden krijgen in principe 2 dagen vanaf het overlijden van hun naaste om de kamer leeg te ruimen.
  • Het huidige ‘LeegKamerformulier’ komt per 1 december te vervallen.
  • Op de dag van overlijden/verhuizing maakt de teammanager (of coördinator Zorg & Welzijn, verpleegkundige of verzorgende IG) een Melding Kamermutatie via Topdesk. Deze melding wordt door de melder gedeeld met de maatschappelijk werker, collega’s van de Paramedische diensten en het secretariaat/receptie van de locatie.  
  • Deze melding wordt automatisch doorgezet naar Zorgbemiddeling, het Serviceteam en Zorgadministratie.
  • De ZLO is aangepast (op het onderdeel leegruimen kamer) voor nieuwe bewoners. De huidige bewoners zijn middels een brief geïnformeerd.
  • Het ‘Draaiboek kamermutaties’ bevat belangrijke informatie over alle stappen. Dit is opgenomen in Zenya (opvolger van Kiss).

Wanneer?

De implementatiedatum voor het nieuwe beleid is 1 december 2023. De eerste evaluatie vindt zes maanden later plaats.

Voor wie?

Het beleid is van toepassing op alle WLZ locaties en geldt dus niet voor Plataan en de Hospices.

Meer informatie

Voor vragen over het nieuwe beleid in eerste instantie bij de Teammanager van de locatie. Vervolgens kun je voor inhoudelijke vragen over het kamermutatiebeleid terecht bij Chris Godfroy, manager Zorgbemiddeling/Relatiebeheer. Voor technische ondersteuning en vragen over een Topdesk-melding kun je terecht bij Bas Reijnecke, medewerker Servicedienst.

0900 777 4 777

+