×
25-04-2024

Micro-Cosmos bedkap te bestellen via Medireva

Sinds begin dit jaar is de Micro-Cosmos bedkap toegevoegd aan het Medireva-depot. De Micro-Cosmos is een bedkap die een prikkelarme en een geborgen slaapomgeving creëert, waardoor de slaapkwaliteit van de bewoner mogelijk verbeterd kan worden.

In 2023 is Micro-Cosmos positief getest op de locaties Campagne, Valkenheim en Tobias. Resultaten lieten zien dat:

  • De frequentie van de nachtelijke onrust, de tijdsbesteding aan nachtelijke onrust door zorg en bedexits na de inzet van de bedkap afnam;
     
  • De Micro-Cosmos makkelijk in te zetten was door de zorgmedewerker.

Hoe aan te vragen?
De Micro-Cosmos is via Medirevanet aan te vragen en te vinden onder het kopje ‘bed-accessoires’. De ergotherapeut en/of vaktherapeut begeleidt de inzet op locatie.

Heb je vragen over de inzet van de Micro-Cosmos?
Neem contact op met Jolanda Keune – Bartelings, Andrea Niessen – Hagendoorn of Martijn Steijns.
 

Zie ook: https://www.micro-cosmos.eu/nl


0900 777 4 777

+