×
02-05-2024

Laatste aandachtspunten voor Maastricht ivm SDB Planning

Tijdens de laatste inloopmiddag op de locatie Campagne voor de medewerkers van de Maastrichtse locaties (exclusief thuiszorg) zijn nog enkele aandachtspunten aan de orde gekomen.

Zenya
Op Zenya zijn instructies met betrekking tot SDB Planning te vinden voor zowel de medewerkers als de leidinggevenden, zoals: rooster inzien, diensten aanpassen, SDB Planning App op je telefoon, diensttijden en dienst ruilen. Ga naar Zenya en zoek op SDB Planning.

Installeren SDB Planning App
Voor het installeren van de SDB Planning App op je telefoon heb je een Organisatiecode nodig. De organisatiecode voor Sevagram is: 310878446

Goed controleren en accorderen
Na de realisatie/salarisaanlevering over april worden géén correcties meer verwerkt in ONS Nedap. Het restsaldo wordt dan ‘bevroren’ in ONS Nedap en daarna overgeboekt naar SDB Planning. Je dient dus vóór 6 mei nog even goed je uren (t/m april) te controleren en te accorderen in ONS Nedap!

Bij publicatie van het rooster in SDB Planning worden alle diensten goedgekeurd. Je hoeft dus niet meer wekelijks te accorderen in SDB Planning, maar je blijft wel verantwoordelijk voor het tijdig verwerken van wijzigingen.

Problemen met instellen/inloggen?
Heb je problemen met het instellen van de Microsoft Authenticator App en/of inloggen in SDB Planning (App), neem dan contact op met het Meldpunt (088-9912 012).

Vragen over geplande diensten?
Heb je vragen mbt je geplande diensten, neem dan contact op met de planner van je locatie (bijv. planning.Campagne@sevagram.nl)

Restsaldo overboeken van ONS Nedap naar SDB Planning
Het restsaldo verlof en het rest-saldo uren (compensatiesaldo) op 30 april kunnen pas ná realisatie/salarisaanlevering over april naar SDB Planning worden overgeboekt. Hiermee wordt in de derde week van mei gestart en zal vóór 1 juni afgerond zijn. Uiterlijk 1 juni staan je saldi correct in SDB Planning.


Heb je overige vragen? Neem dan contact op met Gerard Bremmers, manager afdeling Planning & Support a.i.: gerard.bremmers@sevagram.nl

0900 777 4 777

+