×
22-12-2023

Interne postrondes van 5 naar 3 keer per week

In deze tijd waarin elektronisch communicatiemiddelen zoals e-mail steeds prominenter aanwezig zijn, hebben we gemerkt dat het traditionele gebruik van post aanzienlijk is verminderd. Veel van onze medewerkers en locaties maken nu gebruik van digitale communicatie, waardoor de behoefte aan het dagelijkse ophalen van post vermindert.

Om zowel kostenbesparingen te realiseren als onze postdiensten aan te passen aan de veranderde behoefte van onze organisatie, hebben we gekeken naar de mogelijkheden voor wat betreft de frequentie van ophalen.

Doel en resultaat
Op dit moment worden op alle locaties iedere dag de post opgehaald. Dit blijkt echter in de praktijk niet meer rendabel te zijn, omdat onze leverancier Business Post vaker maar voor één brief op locatie komt.

In overleg met locaties en onderzoek naar het aantal poststukken dat per locatie wordt opgehaald, heeft ertoe geresulteerd dat per 1-1-2024 de frequentie van het ophalen van poststukken van vijf naar drie keer per week wordt veranderd, namelijk op maandag, woensdag en vrijdag.

Belangrijk om te vermelden is dat de wijzing in frequentie niet van toepassing zal zijn voor de locatie Plataan, aangezien deze locatie buiten de zorg ook fungeert als dienstencentrum waar met name HR nog dagelijks gebruik maakt van de postvoorziening.

Evaluatie
Komend jaar zal de dienstverlening wederom geëvalueerd worden om wellicht te kijken of de frequentie mogelijk nogmaals verminderd kan worden.

0900 777 4 777

+