×
06-10-2023

Hoe veilig en gezond werk jij? – Pesten op de werkvloer

In deze rubriek worden medewerkers door middels van korte, herkenbare vragen of situatieschetsen bewust gemaakt van het aanbod vanuit Sevagram en hun eigen rol en verantwoordelijkheid om veilig en gezond te werken.

De komende maanden zal er met regelmaat aandacht zijn voor een actueel onderwerp dat gaat over gezond en veilig werken. Deze keer gaat de aandacht uit naar pesten op de werkvloer.

Kan jij situaties waarbij pesten of grensoverschrijdend gedrag op het werk voorkomt op het werk herkennen?

Vaak denken we bij pesten aan kinderen. Want, volwassenen weten wel beter. Toch?...

Helaas komt pesten voor in vele vormen, ook onder volwassenen en ook op de werkvloer. Pesten op het werk kan op verschillende manieren: kleinerende opmerkingen, constante kritiek, intimidatie, flauwe grappen en roddelen. Maar ook fysiek geweld en isolatie van werknemers

Ongepast grapje
Wat plagen is voor de een kan door de ander als pesten ervaren worden. Iedereen heeft de lat ergens anders liggen en iedereen gaat anders om met ongewenst gedrag. Dus of het grapje van die ene collega nu wel of geen pesten is, is niet relevant. Diegene die het ervaart, bepaalt of het ongewenst is. Krijg je mee dat een collega buitengesloten wordt van een gesprek of bewust niet meegevraagd wordt voor een wandeling of lunch? Of zijn wel eens jouw eigendommen verstopt zonder dat dit een gepast grapje was?

Werkgeluk
Alle medewerkers, vrijwilligers, leerlingen, bewoners en bezoekers moeten zich veilig kunnen voelen binnen Sevagram. Wanneer er gepest wordt op de werkvloer, of wanneer jij ervaart dat iemand je pest heeft dat een direct effect op jouw werkplezier en werkgeluk. Je wil liever niet meer met die betreffende collega werken of vermijdt meedoen met team-activiteiten.

Maak bespreekbaar
Binnen Sevagram zeggen we ferm ‘nee’ tegen pesten. Ervaar jij pestgedrag op je werk? Of ben jij je na het lezen van dit artikel bewust van situaties waar jij een ander onbedoeld gekwetst hebt? Maak het bespreekbaar. Je kunt ook altijd hulp vragen bij je leidinggevende of bij het Preventieloket preventieloket@sevagram.nl

Ook de vertrouwenspersoon, Inge Krebaum, kan je benaderen via 06-20747294; ik@ikcc.services.

Meer informatie over de vertrouwenspersoon kan je ook lezen op intranet.

https://sevagram.sharepoint.com/sites/Intranet/SitePages/Inge-Krebaum-Extern-medewerkersvertrouwenspersoon.aspx

0900 777 4 777

+