×
22-12-2023

Herstructurering per 1 januari 2024 van kracht

Na het vertrek van 2 directeuren in april/mei hebben we jullie inzicht gegeven in de tijdelijke herverdeling van de (concern)portefeuilles en de denkrichting voor de langere termijn.

Dit heeft geleid tot een definitieve herclustering van portefeuilles die nauw aansluit met de huidige situatie/tijdelijke herverdeling. Deze is door o.a. OR en CCR goedgekeurd en wordt per 1-1-2024 formeel geëffectueerd.

Clusters
Naast de herverdeling van de zorglocaties over de 3 zorgclusters (Heerlen Noord-Maastricht, Heerlen Zuid en Heuvelland) zoals we die de afgelopen maanden in de praktijk al hebben toegepast, zijn een aantal concernportefeuilles samengevoegd onder een nieuw ondersteunend cluster: Kwaliteit & Strategie. Hiervoor is onlangs de nieuwe directeur (Martien van Bussel) is benoemd. Voor het cluster Heerlen-Noord is inmiddels Suze Vaes als vaste directeur gestart.

Systeemveranderingen
Bovenstaande betekent dat jullie in de systemen die jullie gebruiken (Nedap, SDB, Verzuimsignaal, Proactive, Studietube en Sharepoint) een aantal veranderingen gaan zien. Dit zal zijn in de benamingen van de organisatieonderdelen (afdelingen) waarvoor jullie werken. De toegang en mogelijkheden (autorisaties) die jullie binnen die systemen hebben, blijven hetzelfde.

Ook de namen van de Teamsmappen waar je toegang tot hebt, zullen wijzigen. In de persoonskaarten in Topdesk en in de handtekening onder je e-mail zal automatisch de nieuwe benaming zichtbaar zijn.

Nieuwe benamingen
De roosters worden op dit moment al aangepast om ervoor te kunnen zorgen dat alles per 1 januari omgezet is, daar kunnen jullie daarom ook al voor 1 januari de nieuwe benamingen aantreffen. Omdat het veel werk is om dit aan te passen, kan het ook zijn dat nog niet alles per 1 januari is omgezet en pas begin januari de nieuw benaming ziet.

Onderstaande namen wijzigen vanaf 1 januari in onze systemen:

Mocht je problemen ervaren of vragen hebben, maak dan een melding aan via Topdesk, de juiste collega pakt dit dan op.

0900 777 4 777

+