×
03-11-2023

Geslaagde bijeenkomst Hulp bij Dementie Limburg

Bijna iedereen krijgt in de komende jaren met dementie te maken, als patiënt of naaste. In de regio Parkstad werken sinds 2009 diverse organisaties samen om hulp en steun te bieden bij dementie door de inzet van casemanagers dementie.

Afgelopen week heeft er een zeer geslaagde bijeenkomst plaatsgevonden in het Plataan theater van Sevagram. Er waren 170 casemanagers dementie uit heel Limburg aanwezig.

Alle casemanagers dementie werken onafhankelijk vanuit de keten Hulp bij Dementie Parkstad. Zij werken samen met alle huisartsen, (zorg)instellingen en zorgprofessionals in de regio. Als keten Hulp bij Dementie ondersteunen ze mensen in het vormgeven van een zo fijn mogelijk leven met dementie, waarin ze aansluiting en betekenis ervaren. Alle casemanagers werken volgens de normen die vastgelegd zijn in de Zorgstandaard Dementie.

 

 

0900 777 4 777

+