×
01-07-2024

Doorstroom zonderondersteuner naar zorgassistent

De teammanagers zorg hebben meerdere verzoeken ingediend om meer inzicht te krijgen in de doorstroommomenten van zorgondersteuners naar zorgassistenten. Vanaf 2025 zullen we vier keer per jaar een scholing voor zorgassistenten aanbieden.

In het stroomdiagram is te zien wanneer zorgondersteuners kunnen starten met deze scholing. De scholing van april zal versneld plaatsvinden om voldoende zorgassistenten beschikbaar te hebben voor de zomerperiode. Houd er rekening mee dat deze groep minder tijd heeft om te oefenen gedurende de opleiding.

Bij deze scholingen mogen deelnemers slechts 1 les missen. Houd hier rekening mee bij het inschrijven. Het is in overleg met de docent mogelijk een zorgondersteuner wel alvast de ADL scholing te laten volgen als voorbereiding op het startmoment van september, zodat deze ook tijdens de zomerperiode breder kan ondersteunen.

De praktijkopleiders zijn betrokken bij de reguliere werving, als er nog vragen zijn over het stroomdiagram, neem dan contact op met de praktijkopleider van jouw locatie. 


0900 777 4 777

+