×
26-01-2024

Bijeenkomst ‘Intimiteit, seksualiteit en dementie’

Op dinsdag 13 februari 2024 houdt Alzheimer Café Parkstad Limburg een avondbijeenkomst over intimiteit en seksualiteit en dementie.

Locatie: Zorgcentrum Tobias van Sevagram, Piet Malherbestraat 2 in Heerlen.

Het onderwerp lijkt misschien zeer beladen maar toch is het een punt dat de aandacht verdient. De mensen met dementie en hun partners worstelen soms met vragen en eigen gevoelens en kunnen dat vaak moeilijk bespreekbaar maken.

Als gastspreker voor dit onderwerp zal Thea van der Waart (huisarts en seksuoloog bij de Nederlandse Vereniging Seksuologie) de achtergronden van dit onderwerp bespreken en met u hierover van gedachten wisselen.

Wij hebben niet op alle vragen een antwoord, maar de ervaring leert dat de verhalen van anderen, die in een vergelijkbare situatie verkeren, wel kunnen helpen. Echter het blijft maatwerk, wat in de ene situatie goed is kan op een ander moment minder of niet goed zijn. Het zoeken naar de juiste houding en het passend gedrag voor de situatie is de uitdaging.

Aanmelden en start avond
Vooraf aanmelden is niet nodig en de deelname is gratis, net als de koffie en de thee met iets lekkers.

De zaal is open vanaf 19.00 uur en om 19.30 uur start het programma. Afsluiting: 21.30 uur.

Meer info
Voor nadere informatie kunnen belangstellenden telefonisch contact opnemen met Lyan Senden, tel. 045-5256777. Of met het secretariaat: Leon Pieters, mobiel: +31(0)613365008

0900 777 4 777

+