×
19-12-2023

Werk, privé en hobby: altijd mensenwerk

Ze is casemanager Dementie bij Sevagram in Maastricht West. Maar ook privé is ze als vrijwilligster met haar werk bezig. Werk en hobby lopen naadloos in elkaar over en het is haar stellige overtuiging dat beiden twee kanten van dezelfde medaille zijn. “Hoe ik thuis met mensen om ga verschilt niet wezenlijk van hoe ik dat op mijn werk doe. Het welzijn en geluk van de mensen om me heen staan altijd voorop,” vertelt collega Nicole Quaedackers.

"In mijn vrije tijd ben ik onder meer coördinator van de Werk- groep Gemeenschapszorg die actief is in Vijlen, Lemiers en Vaals. Samen met zo’n tien anderen zorgen we ervoor dat bewoners van zorgcentrum Langedael én mensen die nog thuis wonen maar slecht ter been zijn aan het kermismatinee Vijlen en de processie in Lemiers deel kunnen nemen. We regelen het vervoer van en naar huis, zorgen ervoor dat de deelnemers comfortabel op de eerste rij kunnen zitten en voorzien ze van koffie, vlaai of een aperitief.”

Energie
“Ook dit jaar was de ondersteuning succesvol. De deelnemers waren enthousiast en hun reacties varieerden van ‘Ich han ’ne hieël sjönne mèddig gehad’ tot en met ‘Ich roop dich wel, wèn ich nao heem wèl’. Ook de dorpsgenoten konden het waarderen dat ze hun ex-dorpsgenoten weer eens ‘live’ konden ontmoeten: ‘Wat sjön dat d‘r dat vör de auw luuj dut’. Samen met de vrijwilli- gers van de Werkgroep Gemeenschapszorg doen we dit al jaren zo en elke keer opnieuw krijg ik daar de nodige energie van.”

Dankbaar werk
“Daarbij snijdt het mes aan meerdere kanten: de mensen zelf hebben een leuke middag en zien hun dorpsgenoten weer eens in levenden lijve. Omgekeerd geldt hetzelfde: Veel dorpsgenoten zijn aangenaam verrast om weer eens een praatje te kunnen maken met hun ex-dorpsgenoten. Zo ontstaan levendige gesprekken over vroeger en nu. Het is dankbaar werk dat veel voldoening geeft: Voor de vrijwilligers, voor de dorpsgenoten en natuurlijk op de eerste plaats voor de bewoners waar de activi- teit voor bedoeld is. “Dat nemt gènge mich mie aaf”, zoals een bewoner van Zorgcentrum Langedael het kort en krachtig verwoordde.”

Elkaar wederzijds versterken
“Voor mijzelf is het ontzettend leuk om vanuit de andere kant als vrijwilliger met mijn collega’s van Sevagram van zorginstelling Langedael samen te werken. Het is goed om als vrijwilliger te ervaren hoe betrokken de collega’s van Langedael zijn: Ze namen onze activiteit erg serieus, hadden onze flyers bekend gemaakt en na een dag kreeg ik al een enthousiast telefoontje dat ze de nodige aanmeldingen hadden. Zo lopen werk en privé naadloos in elkaar over. De omgeving is weliswaar verschillend maar levert je wel extra inzichten op die elkaar versterken. Al met al een verrijking; voor mijn werk, voor mijn vrijwilligersactiviteiten én privé!” 

0900 777 4 777

+