×
20-03-2023

Thuiszorg en huishoudelijke zorg in Maastricht van Sevagram naar Envida

Sevagram draagt per 1 april een groot deel van de thuiszorg en huishoudelijke zorg in Maastricht over aan Envida. Na een zorgvuldige voorbereiding zijn hiervoor op dinsdag 14 maart de definitieve handtekeningen gezet. Met deze overdracht willen beide ouderenzorgorganisaties de kwaliteit van de wijkzorg en huishoudelijke zorg aan kwetsbare mensen in Maastricht op een toekomstbestendige manier organiseren.

Onderdeel van de overdracht zijn:

- wijkverpleging (met uitzondering van de zorg in de woningen nabij de zorgcentra Scharwyerveld en Campagne)

- huishoudelijke zorg 

- personenalarmering 

Warme overdracht

De 800 betrokken cliënten krijgen vanaf 1 april huishoudelijke zorg en wijkverpleging van Envida. “De overdracht van de thuiszorg en huishoudelijke hulp in Maastricht naar Envida is goed verlopen”, aldus Pim Steerneman, voorzitter Raad van Bestuur van Sevagram. “Envida is in Maastricht een ervaren en betrouwbare speler als het gaat om thuiszorg en huishoudelijke hulp. Dat geeft comfort. Zowel voor de medewerkers als voor de cliënten die op 1 april aanstaande zullen overgaan.”

Ook 140 medewerkers maken de overstap van Sevagram naar Envida. Roger Ruijters, voorzitter Raad van Bestuur van Envida: “We zijn erg blij met het enthousiasme van de nieuwe medewerkers van Sevagram, ze zijn van harte welkom. Voor de cliënten is het prettig dat ze vertrouwde gezichten blijven zien. Uiteraard staan ook andere Envida-collega’s voor hen klaar.”

Strategische keuze
De overdracht past in de strategische visie van beide ouderenorganisaties. Roger Ruijters: “Ouderenzorg wordt steeds meer netwerkzorg: je doet het samen. Dit geeft Sevagram de mogelijkheid om het accent te leggen op de zorg in de zorgcentra en aanleunwoningen. Samen maken we de ouderenzorg in Maastricht compleet en toekomstbestendig.”

De vergrijzing, de krapte op de arbeidsmarkt, de veranderende zorgvraag: het zijn factoren die vragen om een nieuwe kijk op ouderenzorg. Pim Steerneman: “Om die reden is Sevagram gestart met de ontwikkeling van het Community Care Concept, waarbij het gaat om de juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment. Kernwoorden zijn samen en in de wijk! Samen met familie, met gemeenten, het sociale domein en met ketenpartners dragen wij in de wijk zorg voor een volwaardig leven van ouderen in hun eigen omgeving. Het tegengaan van eenzaamheid is daarbij een belangrijk doel. Ons streven is dat dankzij Community Care mensen langer en kwalitatief goed thuis kunnen blijven wonen en dat het verhuizen naar een verpleeghuis met een termijn van 8 tot 12 maanden kan worden vertraagd. Zo houden we ouderenzorg betaalbaar en ontlasten we de intramurale verpleeghuiszorg.”

0900 777 4 777

+