×
23-01-2023

Sevagram, Zuyderland, en Cicero werken samen om nachtelijke onrust te verminderen in de ouderenzorg

Sevagram, Zuyderland, en Cicero bundelen hun kennis en ervaringen om nachtelijke onrust te verminderen in de ouderenzorg. De zorgaanbieders werken samen aan een digitaal Slaapprotocol ter ondersteuning van een goede en veilige nachtrust van hun bewoners.

Een goede nachtrust is van essentieel belang en voor iedereen belangrijk, zeker voor ouderen met een psychogeriatrisch ziektebeeld (PG). Slaap vervult een breed scala aan functies en draagt bij aan lichamelijk en mentaal herstel.

De intramurale zorg wordt steeds complexer en zwaarder. Hierdoor ontstaat er ook maatschappelijk steeds meer aandacht voor slaapproblemen en duurzame inzetbaarheid van personeel binnen deze setting.

Door kennisdeling en het gezamenlijk creëren van oplossingen blijft de zorg houdbaar en passend. Het digitaal Slaapprotocol wordt zodanig ingericht dat deze geschikt is voor de ouderenzorg en wellicht toepasbaar voor andere doelgroepen. De applicatie zal op regionaal en bovenregionaal niveau ter beschikking komen.

0900 777 4 777

+