×
17-05-2024

Sevagram Zorgbemiddeling de verbindende schakel tussen Sevagram en de regio

Afgelopen zomer heeft het Servicebureau van Sevagram een naamswijziging ondergaan en heet nu Sevagram Zorgbemiddeling. Deze nieuwe naam sluit veel beter aan bij de aard van onze dienstverlening, die zich richt op het beantwoorden van vragen met betrekking tot wonen, zorg en welzijn, en het coördineren, bemiddelen en regisseren van passende vervolgzorg.

Zorgbemiddeling werkt nauw samen met andere zorgpartners in de regio, waardoor verwijzers snel en efficiënt worden ondersteund. Dit omvat bijvoorbeeld mensen die uitbehandeld zijn in het ziekenhuis en snel doorverwezen moeten worden naar geschikte vervolgzorg in de geriatrische revalidatiezorg of een passende plek in een zorgcentrum. We fungeren ook als belangrijke adviseur voor huisartsen, casemanagers dementie en wijkverpleegkundigen bij hulpvragen in de thuisomgeving.

Ons doel is om een antwoord te bieden op de vraag: "Wat is er aan de hand?" Dit bereiken we door nauw samen te werken met huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde, en door adviesgesprekken te plannen waarbij we samen met de cliënt en hun familie de precieze behoeften en wensen in kaart brengen, om zo de best passende zorg of ondersteuning te vinden. Dit kan zowel op een van onze locaties als thuis zijn, omdat we begrijpen dat mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving willen blijven.

Mensen die zelfstandig willen blijven wonen en op zoek zijn naar een serviceappartement in de buurt van onze zorglocaties, kunnen ook bij Sevagram Zorgbemiddeling terecht.

Snel schakelen
Het snel kunnen schakelen is cruciaal. Soms is thuis wonen niet meer mogelijk, bijvoorbeeld wanneer mantelzorg wegvalt of de veiligheid niet meer gewaarborgd is. In dergelijke gevallen is het essentieel om snel te handelen om ziekenhuisopnames te voorkomen. Ons team staat klaar om passende vervolgzorg te regelen die aansluit bij de behoeften van de cliënt en de verwijzer.

Bij Sevagram geloven we in een waardige verhuizing. Verhuizen is een belangrijke stap in het leven van mensen, die vaak maar één keer wordt gezet. We begeleiden nieuwe bewoners vanaf het adviesgesprek tot aan hun intrek in een van onze locaties, met aandacht voor hun welzijn en in lijn met de visie van Planetree.

Samenwerkingspartner in de regio
Sevagram Zorgbemiddeling heeft niet alleen een lokale rol, maar ook een regionale functie. We monitoren wachtlijsten, coachen onze locaties in het naleven van wet- en regelgeving, en faciliteren de verhuur van aanleunwoningen. Daarnaast fungeren we als aanspreekpunt voor regionale verwijzers, zoals huisartsen en ziekenhuizen, via onze zorgpunten die samenwerken met andere zorgaanbieders en ketenpartners om snel en adequaat te kunnen helpen.

Sevagram is één van de partners in drie recent opgezette zorgpunten: Zorgpunt Maastricht Heuvelland en Zorgpunt Oostelijke Mijnstreek en Zorgpunt Westelijke Mijnstreek. Regionale verwijzers zoals huisartsen, ziekenhuizen en casemanagers dementie kunnen bij deze zorgpunten met al hun VVT-zorgvragen terecht. Sevagram bundelt hierin, samen met andere zorgaanbieders en ketenpartners, kennis en kunde zodat verwijzers snel en adequaat geholpen kunnen worden. Met als belangrijkste doel dat wij samen ervoor zorgen dat cliënten en hun familie –daar waar nodig snel– de juiste zorg, op de juiste plek krijgen.

Zorgbemiddeling staat met beide benen stevig in de regio én stevig binnen Sevagram.

Contactgegevens:

Telefoon: 0900 777 4 777

E-mail: zorgbemiddeling@sevagram.nl

0900 777 4 777

+