×
20-06-2023

Sevagram viert Jubileumsymposium AWO Limburg

Vrijdag 9 juni was het feest in het MECC Maastricht want de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg (AWO-L) vierde haar 25-jarig bestaan met een Jubileumsymposium. Collega Frank Roost nam deel aan een tafeldiscussie, onder leiding van Paul de Leeuw, met als thema 'De kansen zijn groot in de praktijk van alledag'.

De AWO-L is een van de zes werkplaatsen ouderenzorg in Nederland en werd in 1998 opgericht om de kwaliteit van leven van ouderen te verbeteren. Het vernieuwende hiervan was dat wetenschappelijk onderzoek in verpleeghuizen en thuiszorg voor het eerst werd uitgevoerd met medewerkers uit het veld en voor het eerst in de vorm van duobanen. Zo werd én wordt er nog steeds hard gewerkt aan maatschappelijke bewustwording over ouderen. 

Bestuursvoorzitter Roger Ruijters van Envida stond samen met Jan Hamers, professor ouderenzorg aan de Universiteit Maastricht en voorzitter van de AWO-L, aan de wieg van de oprichting van de AWO. Tegenwoordig is de AWO-L een structurele samenwerking tussen het wo, hbo en 2 mbo’s, respectievelijk Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool, Gilde Zorgcollege en het VISTA college met negen zorgorganisaties: Meander, Envida, Cicero Zorggroep, Zuyderland, Vivantes, Land van Horne, Proteion, De Zorggroep én natuurlijk Sevagram.

In de AWO-L werken mensen uit de praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs samen aan projecten, waarin zij kennis en ervaring uitwisselen. Frank Roost, projectleider Innovatie, is praktijk Linking pin bij de AWO-L. Tijdens het symposium nam Frank deel aan een tafeldiscussie, onder leiding van Paul de Leeuw, waarbij ze spraken over het belang van de wisselwerking tussen de AWO-L en de betrokken zorgorganisaties. “Het gaat niet alleen om wat de AWO-L voor ons kan betekenen, ik denk dat het vooral ook onze rol is om te signaleren waar de behoeftes in de praktijk liggen binnen onze organisaties. Wat willen onze medewerkers, wat willen bewoners én wat zijn de behoeften vanuit de maatschappij? ”, aldus Frank.

0900 777 4 777

+