×
19-12-2023

Sevagram kiest voor weefseldonatie!

Wanneer iemand komt te overlijden, kan hij/zij in aanmerking komen voor weefseldonatie. In de donorwet die sinds 1 juli 2020 in Nederland geldt, zijn duidelijke in- en exclusiecriteria voor donatie beschreven. Vóór deze datum was expliciet toestemming nodig voor weefseldonatie van de donor. Specialisten ouderengeneeskunde Jules Houwers en Anneke Jonkman-Ploum delen de stand van zaken over weefseldonatie bij Sevagram.

“Op de eerste plaats is het wellicht belangrijk te vermelden dat wij ons als verpleeghuis beperken tot weefseldonatie (het hoornvlies en de huid)”, vertelt Jules. Dit in tegenstelling tot ziekenhuizen, die ook aan orgaandonatie doen. Het verschil zit ‘m in de weefselspecifieke criteria en algemene contra-indicaties. Zo komen bijvoorbeeld alleen overleden patiënten met een somatische indicatie in aanmerking voor weefseldonatie.”

Wanneer is er sprake van donorschap?
Volgens de nieuwe donorwet worden mensen automatisch geregistreerd met ‘geen bezwaar tegen orgaan- of weefseldonatie’ indien zij geen keuze hebben aangegeven in het Donorregister. De overheid stuurt twee herinneringsbrieven om mensen te wijzen op de mogelijkheid zelf een actieve keuze te maken. Bij overlijden van een donor op basis van ‘geen bezwaar’, zal de arts in gesprek gaan met de nabestaanden. Er zal dan met de nabestaanden worden nagegaan wat de laatste wil van hun familielid zou zijn geweest.

Schrijnend tekort
Er wordt nog te vaak onderschat hoe belangrijk weefseldonaties voor de samenleving kunnen zijn. Volgens een recent rapport van de Nederlandse Transplantatie Stichting is de wachtlijst voor patiënten met een hoornvliestransplantatie ten opzichte van vorig jaar met 30% toegenomen. Als hoornvlies bijvoorbeeld door een ziekte of aandoening vertroebeld is, kan een gedoneerd hoornvlies soelaas bieden. Én kunnen brandwonden of andere huidaandoeningen met stukjes donorhuid worden behandeld ter vermindering van pijn, infecties en littekens. Volgens de laatste cijfers is er een groot tekort aan donormateriaal, terwijl het aantal patiënten in het verpleeghuis dat zou kunnen doneren relatief hoog is. “Echter, tot voor kort werd hier nog te weinig aandacht aan besteed vanwege kennisgebrek en te verwachten tijdsinvestering”, aldus Anneke. “De medische dienst, waaronder Kim van Kan, Jules en ik hebben er daarom bij de Raad van Bestuur voor gepleit dat meer kennis en bewustwording op dit vlak wenselijk is.”

Pilot weefseldonatie
Dit heeft onder andere geleid tot scholing van artsen en specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen op het gebied van weefseldonatie en de start van een pilot op 1 mei jongstleden op de locaties Plataan, Oosterbeemd en Hollehof. Deze is op 1 augustus afgerond en wordt nu geëvalueerd. Wij hopen daarna de integrale aandacht en benadering voor weefseldonatie binnen de gehele organisatie te kunnen uitrollen”, vervolgt Jules. “Voor een duurzame toekomstbestendige implementatie is het immers belangrijk dat weefseldonatie niet alleen wordt gedragen door de medische vakgroep maar door de volledige organisatie. Voor de familie is het bovendien van belang op tijd – en bij voorkeur al in het voortraject bij opname van de patiënt – op de hoogte te worden gesteld van de donatiemogelijkheden en eventuele wensen van hun familielid. Dit zou tijdens een MDO vastgelegd kunnen worden, zodat niet pas tijdens het overlijden gekeken wordt of de overledene in aanmerking komt voor donorschap. Dit scheelt tijd en ongemakkelijke gesprekken. Waardig afscheid nemen, hetgeen Sevagram als Planetree-organisatie hoog in het vaandel heeft, is hiermee geborgd.”

0900 777 4 777

+