×
09-07-2024

Sevagram heeft de intentie te fuseren met Stichting de Keerderberg

Stichting de Keerderberg gaat op in zorgorganisatie Sevagram. Daartoe is een intentieverklaring getekend met zowel Stichting de Keerderberg als met 3W real estate. In het voormalige klooster op de Keerderberg in Cadier en Keer en aanpalend aan het bestaande kleinschalige zorgcentrum van Stichting de Keerderberg waar 28 mensen met dementie en somatische aandoeningen wonen, worden ruim 60 extra kamers gerealiseerd voor (intramurale) zorg in een modern zorgcentrum nieuwe stijl.

Hiertoe sluit Sevagram een van haar Heerlense locaties. De woningen - een schakering van (verzorgd)wonen en (verpleeghuis)zorg worden gerealiseerd in het oude klooster en zullen worden verbonden met de bestaande bouw van de Keerderberg. Ook zal er een ontmoetingsruimte/Gasterie gerealiseerd worden en zal de omgeving gerevitaliseerd worden. Zodat er een nieuw huis de Keerderberg onder de vlag van Sevagram ontstaat. 

Stichting de Keerderberg gaat in zee met Sevagram vanwege het vertrouwen in de Sevagram organisatie, zodat door de fusie de zorg die nu geleverd wordt door de Keerderberg ook daadwerkelijk toekomstbestendig is. 

Belangrijke reden voor Sevagram en de Keerderberg om te fuseren, is gelegen in de intentie van vastgoedontwikkelaar 3W om aldaar een nieuwe buurt te ontwikkelen. Zo kan ook op de Keerderberg het concept van Community Care infrastructureel en bouwkundig vormgegeven worden. Net zoals Sevagram hiervoor samen met de gemeente Valkenburg en de woningcorporatie Wonen Zuid in Valkenburg Oost soortgelijke plannen aan het ontwikkelen is. 

Het landgoed Keerderberg (plaatselijk bekend als het Missiehuis van de paters van de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën) is gekocht door 3W en zal -nadat de fusie met de Keerderberg een feit is- het oude klooster verbouwen en verkopen aan Sevagram. De verwachting is dat de bouw in de loop van 2025 kan beginnen. De gemeente Eijsden-Margraten is enthousiast over de plannen. Ook in de context van Community Care.  

Het is de bedoeling dat het nieuwe Sevagram huis ‘de Keerderberg’ het hart van een nieuw te ontwikkelen woongebied wordt, waarbij Community Care het uitgangspunt is. Het principe van Community Care is dat mensen kwalitatief goed (bijvoorbeeld zonder eenzaamheid) thuis kunnen blijven wonen. Extramurale zorg wordt aangeboden door ter zake deskundige zorgorganisaties zoals Envida.  

Bij Community Care wordt in de lokale gemeenschap ingezet op samenredzaamheid en op sociale participatie. Met een focus op samenwerking dus. 

Community Care wordt opgezet door Sevagram als regisseur met onder andere de projectontwikkelaar, de gemeente, ketenpartners, vrijwilligers, buurtbewoners en buurtcoaches. In de wijk zullen behalve seniorenwoningen ook starterwoningen en eventueel woningen of appartementen voor medewerkers gebouwd gaan worden.  

Deze fase van het ontwikkelen van de wijk zal in de tijd gezien later plaatsvinden.  


Nadere informatie bij: Communicatie@sevagram.nl

0900 777 4 777

+