×
26-10-2023

Persoonsgerichte zorg, ook in de laatste levensfase binnen Sevagram

Liefde houdt niet op waar het leven eindigt…

Voor iedereen zal ooit deze fase aanbreken terwijl er ook een taboe over hangt. We praten er niet graag over terwijl juist deze fase zo veel kan betekenen. Voor de stervende bewoner maar ook voor de naasten…

Persoonsgerichte zorg, ook in de laatste levensfase binnen Sevagram

Liefde houdt niet op waar het leven eindigt…

Voor iedereen zal ooit deze fase aanbreken terwijl er ook een taboe over hangt. We praten er niet graag over terwijl juist deze fase zo veel kan betekenen. Voor de stervende bewoner maar ook voor de naasten…

Sevagram heeft al jaren twee mooie hospices, namelijk het Geerlingshospice en Hospice Martinus voor mensen die vanuit thuis er de laatste levensfase doorbrengen. Onze medewerkers hebben heel veel kennis van het begeleiden van mensen in deze laatste fase.

Daarnaast hebben we binnen de zorgcentra van Sevagram te maken met een toenemende complexiteit van de zorg en een steeds kortere verblijfsperiode van bewoners. Dit betekent dat palliatieve zorg een structureel onderdeel is van de alledaagse zorg die door medewerkers van Sevagram wordt verleend.

Sevagram beschikt over een professioneel en geschoold Palliatief Advies Team. Dankzij dit team wordt niet alleen de palliatieve kennis van de zorgmedewerkers Sevagram naar een hoger niveau getild, maar wordt bovendien de levenskwaliteit van de bewoner in de laatste levensfase vergroot. Waarbij de nadruk vooral ligt op het welbevinden van de bewoner, en niet zozeer op genezen.

In het PAT-team zitten medewerkers met kennis vanuit hun eigen vakgebied op het levenseinde. Specialisten die bewoners, gasten, familie en medewerkers in de locaties kunnen ondersteunen en begeleiden.

Diana Brosens – Geestelijk Verzorger

Vanuit mijn ervaring op het gebied van zingeving, spiritualiteit en ethische dilemma’s maak ik deel uit van het team. De ene bewoner worstelt met levensvragen en een ander ervaart fysieke pijn, die doorgaans met medicatie te ondervangen is. Maar er lijden ook veel mensen aan zielenpijn. In een dergelijk geval wil een luisterend oor weleens soelaas bieden, naast de juiste vragen stellen om meer inzicht in het eigen leven te krijgen.

Als medewerker ben ook een mens met een privéleven. Soms word je geraakt door de bewoners waar je je verantwoordelijk voor voelt. Hoe kun je hier mee omgaan, het een plek geven binnen je eigen zingeving en levensverhaal, zodat je nog lang met plezier en energie bij Sevagram kunt werken.

Roelant Gerrits – Specialist Ouderengeneeskunde 

Als arts ben ik me gaan specialiseren op de palliatieve fase waarbij we heel laagdrempelig inzetten op ondersteuning zoals e-learning, workshops en informatiebijeenkomsten voor medewerkers waarbij we iedere locatie op den duur zelfredzamer willen maken als het gaat om palliatieve zorg. Belangrijk is dat de zorgmedewerkers ons weten te vinden met vragen over bijvoorbeeld het toedienen van medicatie of het aanbrengen van een subcutane infuuspomp.​​​​​​​

Martin van Poucke – Maatschappelijk Werker

Als verbindende factor tussen de bewoner, de familie, het eventuele netwerk en de zorgmedewerkers. In de afsluitende fase van iemands leven komt het helaas voor dat een bewoner onvoldoende middelen heeft om alles te regelen. Ik kan dan taken overnemen. Want uiteindelijk verdient iedereen een waardig afscheid en dat moet niet afhangen van iemands inkomen of vermogen. Het is mijn taak om de familie hierin te begeleiden om de juiste wegen te bewandelen. Hierdoor worden ook de betrokken medewerkers ontlast.

Kim Simons – Consulent palliatieve zorg

Iedere hospice-medewerker volgt een opleiding palliatieve zorg aan de Hogeschool Zuyd. Deze extra kennis en expertise willen we delen met de rest van de organisatie. Met de kennis vanuit onze gespecialiseerde opleiding Zorgconsulent Palliatieve Zorg kunnen wij medewerkers in de locaties ondersteunen. Zodat we vroegtijdig kunnen signaleren wanneer een cliënt in de laatste fase van zijn leven is en palliatieve of terminale zorg nodig heeft. Wij vinden het belangrijk dat de zorg die de cliënt ontvangt, aansluit bij zijn of haar behoefte.

Dominique Wintels – Consulent palliatieve zorg

Binnen het hospice zien we de laatste jaren de complexiteit toenemen net als in de overige zorginstellingen, dit vraagt om extra expertise. Kennisoverdracht en ontwikkeling van competenties en vaardigheden van zorgmedewerkers is daarom een belangrijke missie zodat iedereen een einde verdient zoals je zelf ook zou wensen. Want niet moet bang zijn, zich zorgen moeten maken of pijn moet lijden in de laatste fase van iemands leven.

0900 777 4 777

+