×
05-10-2023

Palliatief Advies Team van Sevagram bestaat 1 jaar!

Als zorgmedewerker van Sevagram kun je het Palliatief Advies Team (PAT) inschakelen voor advies en ondersteuning bij al je vragen over de palliatieve en terminale zorg van onze bewoners.

Van de kennis en advies van het PAT werd het afgelopen jaar al flink gebruik gemaakt, niet alleen tijdens de vele werkgroepen en casuïstiekbesprekingen die het PAT organiseerde maar ook tijdens inspiratiesessies. Verder richten ze hun aandacht op de vele ontwikkelingen binnen de Palliatieve Zorg, zoals maatschappelijke bewustwording, Richtlijn Palliatieve zorg bij dementie, proactieve zorgplanning en pijnanamnese voor al onze doelgroepen.

Met de vorming van het Palliatief Advies Team (PAT) werd niet alleen de palliatieve kennis van de zorgmedewerkers Sevagram breed naar een hoger niveau getild, maar hebben we bovendien de levenskwaliteit van de bewoner in de laatste levensfase vergroot. Waarbij de nadruk vooral ligt op het welbevinden van de bewoner, en niet zozeer op genezen. Zo is het PAT onder meer bezig met een gedegen beleid over het gebruik van aromazorg binnen Sevagram. Daarnaast zijn werken ze op casusniveau in de praktijk.

Ook collega organisaties hebben het PAT inmiddels gevonden, het team vormt een inspiratiebron voor andere zorgorganisaties in de regio. Bijzonder dit jaar was de Inspiratie-avond over vroegtijdige zorgplanning, waarbij huisarts Mirjam Willemsen en verpleegkundig specialist Ellen Roumen-Wilms te gast waren.

Waarom is het Palliatief Advies Team opgericht?

 • Zorgprocessen worden steeds complexer en tegelijkertijd meer focus op welzijn
 • Ontwikkelingen (regionaal en internationaal) gaan steeds sneller
 • Je weet niet wat je niet weet, maar je kunt ook niet alles weten
 • Kennis en ervaring delen om tot betere zorg te komen
 • Ruggensteun zijn voor medewerkers

Visie: Het mag niet uitmaken op welke locatie van Sevagram je overlijdt: optimale welzijn en zorg, een Waardig Afscheid

Interne ontwikkelingen binnen Sevagram vanuit PAT
Het PAT deelt actuele kennis en informatie vanuit een eigen intranetsite over Palliatieve Zorg, zoals welke opleidingen er zijn, interessante webinars en diverse boeken. Daarnaast hebben ze diverse werkgroepen opgericht binnen Sevagram, zoals: 

 • Troostkoffers
 • Afscheidsdekens
 • Aromazorg 
 • Proactieve zorgplanning 
 • Zorgpad stervensfase
 • Pilot Spuitenpompen 
 • Bewustwording & Scholing 
 • Scholing 
 • Zelfevaluatie

De ambassadeurs waardig afscheid zijn van grote betekenis voor het PAT. Zij dragen bij aan het verder verspreiden van de kennis binnen de locaties

0900 777 4 777

+