×
13-04-2023

Innovatielab Sevagram genomineerd voor de Planetree Innovatie Award 2023!

Het Innovatielab is genomineerd voor de Planetree Innovatie Award! Op 11 mei zullen tijdens de Mensgerichte Zorg Conferentie van Planetree, de nominaties gepresenteerd worden aan het publiek en wordt ook de winnaar bekend gemaakt. Je kunt vanaf nu stemmen!

Je kunt vanaf nu stemmen via https://www.planetree.nl/planetree-awards-2023/


Planetree Awards
​Dit jaar hebben we twee categorieën binnen de Planetree Awards waarvoor alle Planetree organisaties worden opgeroepen om inzendingen toe te sturen. Dit zijn de categorieën:

  • Planetree Persoons Award
  • Planetree Innovatie Award


Criteria Planetree Awards
De criteria zijn opgesteld langs de drie kernwaarden van Planetree: empathie, kwaliteit en partnerschap

PLANETREE INNOVATIE AWARD:

  • Empathie: hoe leidt dit project tot vernieuwende of grensverleggende manieren waarop cliënten, naasten en bewoners empathie ervaren?
  • Kwaliteit: welke vernieuwende of grensverleggende onderdelen in dit project zorgen voor een toename van ervaren kwaliteit (van zorg/van welzijn/van leven) van de cliënt of van een toename van de ervaren kwaliteit van werk van de medewerker? Welke meetbare effecten zijn er?
  • Partnerschap: hoe en met wie is er in dit project samengewerkt en wat leverde dat op?

0900 777 4 777

+