×
18-10-2023

Help! Een crisis bij de kwetsbare oudere!

“Zo lang mogelijk thuis en de juiste zorg op de juiste plek.”

Mooie woorden en zo lang alles stabiel is bij de kwetsbare oudere werkt het, maar als er een crisis ontstaat dan is snel schakelen noodzakelijk!

In november wordt in geriatrisch centrum voor kortdurend verblijf Plataan in Heerlen een symposium georganiseerd speciaal voor alle Praktijkondersteuners Huisarts (POH’s) Ouderenzorg werkzaam in Oostelijk Zuid-Limburg. Deze POH’s krijgen vaak als eerste te maken met een onhoudbare thuissituatie. Tijdens dit avondsymposium komen er verschillende relevante  onderwerpen met betrekking tot een dreigende crisis situatie thuis aan bod. De POH’s zullen handvatten aangereikt krijgen door professionals van onder anderen Sevagram, Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg en Hulp bij Dementie Parkstad .

De avond wordt afgesloten met een Q&A sessie met vertegenwoordigers van Het Zorgpunt Oostelijke Mijnstreek, een initiatief van MeanderGroep Zuid-Limburg, Sevagram, Zuyderland MC en Cicero Zorggroep.

Steven Arends, Specialist Ouderengeneeskunde van Sevagram en één van de initiatiefnemers van dit symposium, kijkt uit naar een leerzame en interactieve symposium. ‘Intensieve samenwerking in de regio is belangrijk voor de juiste zorg op de juiste plek en is cruciaal voor een toekomst bestendig ouderenzorg in Limburg’, aldus Arends.

0900 777 4 777

+