×
01-06-2023

Wat betekent duurzaamheid voor Sevagram?

Je voetafdruk op het milieu verkleinen. Hoe doe je dat als Nederlandse zorgsector? In deze nieuwsbrief leggen we uit wát het begrip duurzaamheid nu precies betekent voor Sevagram en hoe we stap voor stap grote impact creëren.

Met drieëntwintig locaties in Zuid-Limburg zijn we een grote organisatie. Om iedere dag weer onze ambitie zorg en werken met bezieling waar te maken, hebben we hulpbronnen en hulpmiddelen nodig. Dit betekent onvermijdelijk dat we een bijdrage leveren aan vervuiling en verspilling. Duurzaamheid is een belangrijk strategisch thema bij Sevagram en we realiseren ons dat duurzaamheid niet alleen de wereld van vandaag verbeteren betekent, maar ook de wereld van morgen.

Green Deal Duurzame Zorg

Het is voor ons dan ook vanzelfsprekend dat wij hebben getekend voor de Green Deal Duurzame Zorg, die gaat over de bijdrage die de zorgsector kan leveren aan het verbeteren van het milieu. Het verminderen van CO2-uitstoot bijvoorbeeld, en het stimuleren van circulaire economie. Maar ook door het creëren van een zorgomgeving die uitnodigt tot gezond gedrag van de bewoners, professionals en bezoekers.

Omgeving, medewerkers en bewoners

Voor ons komt dit neer op drie pijlers: samen werken aan een beter milieu, aandacht voor vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers en aandacht voor het welzijn van cliënten. Want verduurzamen gaat veel verder dan alleen gebouwen en techniek. Binnen deze pijlers werken we aan verschillende initiatieven. Ogenschijnlijk kleine stappen die met elkaar wel degelijk grote impact maken. Met het ondertekenen van de Green Deal Duurzame Zorg hebben we ons gecommitteerd aan concrete duurzaamheidsdoelen die binnen vijf jaar behaald (lees: terugverdiend) moeten zijn. Voor een organisatie als de onze is dit een behoorlijke uitdaging, die we daarom met al deze initiatieven zo slim en efficiënt mogelijk aanpakken.

Bewust verduurzamen

“Juist omdat we zo groot zijn verduurzamen we bewust”, legt Projectleider Vastgoed Sandrino Tauro uit. “Niet iedere locatie heeft bijvoorbeeld hetzelfde bouwjaar, dat brengt uitdagingen en soms beperkingen met zich mee. Daarom zorgen we er voor dat we de juiste stappen zetten op het juiste moment, door te kijken naar zogeheten ‘natuurlijke momenten’. Het is namelijk lang niet altijd even logisch, mogelijk of rendabel om zomaar overal dezelfde maatregelen door te voeren. Lukraak alle verlichting vervangen door ledlampen bijvoorbeeld, is in feite geldverspilling. We doen dit laatste dus pas wanneer een lamp daadwerkelijk stuk is. Het verduurzamen van onze locaties is altijd maatwerk. Dat betekent dat we op de ene locatie beginnen met kleine stapjes, op andere locaties kiezen voor renovatie en op de volgende voor nieuwbouw. Met als doel dat uiteindelijk alle locaties zo duurzaam mogelijk zijn, op alle vlakken.”


Bewustwording

Het succes van duurzame initiatieven valt of staat voor een groot deel met de uitvoering ervan, dat beseffen we ook. “Daarom zorgen we tevens voor draagvlak en bewustwording”, vertelt Beheerder Vastgoed Deo Hoen. “We communiceren erover naar de gebruikers, onze medewerkers. Waarom bijvoorbeeld die ene kopieermachine is weggehaald en er voortaan maar één koffieapparaat op de afdeling staat. We geven tips -zet je computerscherm uit als je naar huis gaat- en maken het zo simpel mogelijk, door bijvoorbeeld bewegingssensoren te plaatsen.” Om iedereen nog meer te motiveren om het ‘groener’ te doen, wordt er momenteel gewerkt aan een dashboard, vertelt hij. “Waarmee per locatie inzicht wordt gegeven in het dagelijks energieverbruik, vergeleken met het landelijk gemiddelde. We hopen dat hiermee een gezonde strijd tussen de locaties ontstaat om het nog beter te doen.”

Voorbeelden van stappen die we de afgelopen jaren al hebben gezet

Gedoseerd de verlichting vervangen door ledlampen, plaatsing van zonnepanelen, de temperatuur van de verwarming verlagen (zonder dat onze medewerkers en cliënten in de kou hoeven te zitten), isolatie, gebruik van afbreekbare wegwerpmaterialen, afval- en plasticscheiding, het inkopen van duurzame dienstkleding. Vitaliteitsinitiatieven als fietsen en stoelyoga voor de cliënten en een cursus acupressuur, waarmee onze zorgmedewerkers het zelfhelend vermogen van hun lichaam kunnen stimuleren.

Om per locatie de juiste stappen op duurzaamheidsvlak te kunnen zetten, hebben we verschillende projecten opgezet die allemaal hun eigen projectleider hebben. Zij krijgen direct vanuit de praktijk mee wat er nodig is en weten de juiste partijen te vinden om dit te realiseren. Ook onze partnercontracten zijn hierop afgestemd; we varen allemaal dezelfde duurzame koers. De stappen die we zetten worden bovendien extern gemonitord. Zodat we zeker weten dat wat we doen, ook het juiste is. Het juiste om zowel die wereld van vandaag als morgen te verbeteren.

Panhuys, Hulsberg

Onze locatie Panhuys is energieneutraal en gasloos en overal maken we gebruik van ledverlichting. Sinds de nieuwbouw in 2019 maken we gebruik van zonnepanelen op het dak die jaarlijks zo’n 70.000 kWh ophalen.

Douvenrade, Heerlen

Onder Heerlen bevindt zich een enorm stelsel van mijngangen. Sinds de sluiting van de mijnen zijn die ondergelopen met grondwater. Dit grondwater wordt opgewarmd door de aarde: hoe dieper in de aarde, hoe hoger de temperatuur. Dit mijnwater is perfect te gebruiken om locaties te verwarmen of te verkoelen. Dat is dan ook exact wat we gaan doen op ons zorgcentrum Douvenrade dat in aanbouw is. Het hele jaar door creëren we hiermee gasloos een hele aangename temperatuur.

Campagne, Maastricht

Zowel het zorgcentrum als de aanleunwoningen zijn gerenoveerd en een deel is volledig vernieuwd. De gehele locatie is nu energiezuinig, onder meer door gebruik te maken van warmte- en koude opslag, in combinatie met vloerverwarming. Alle verlichting is led.

Scharwyerveld, Maastricht

Dit zorgcentrum voor bewoners met dementie en lichamelijke zorg staat op de planning voor renovatie, waarna ook dit een volledig energiezuinig pand moet zijn. In de tussentijd hebben we al maatregelen genomen op het vlak van ventilatie, warmteterugwinning en het plaatsen van ledverlichting.

Licht & Liefde Maastricht

Ons zorgcentrum voor bewoners met intensieve lichamelijk zorg of visuele beperkingen wordt eveneens binnen afzienbare tijd gerenoveerd. We focussen ons hierbij op nieuwe liften en technische installaties als bijvoorbeeld klimaatbeheersing, verwarming, koeling en ventilatiesystemen.

0900 777 4 777

+