×
24-07-2023

Dagblad De Limburger onderzoekt impact hoogwater juli '21

Dagblad De Limburger spreekt met Limburgers over de (financiële) impact van het hoogwater in juli 2021. De gesprekken zijn te lezen op de website in het dossier De Waterschuld.

Vandaag publiceerde de krant een interview met Pim Steerneman (voorzitter Raad van Bestuur Sevagram) en Henri Plagge (voorzitter Raad van bestuur Adelante) over het getouwtrek met verzekeraars. 

Valkenburg - De Limburgse zorginstellingen Sevagram en vooral Adelante zijn hard gebotst met de verzekeraars over hun waterschade uit 2021. De verzekeraars weigeren de beurs te trekken voor die schade, die in totaal 28 miljoen euro bedraagt.

Ze stonden in het donker met hun rollators en rolstoelen in het koude water. Oude, kwetsbare mensen, sommigen bedlegerig zelfs. Verward, huilend, in paniek of juist totaal stoïcijns. De stroom was uitgevallen, verzorgenden sloegen een kruisje, probeerden zo veel mogelijk te sussen. En het water bleef maar stijgen. 84 bewoners van verpleeghuis Valkenheim in Valkenburg werden tijdens die rampnacht geëvacueerd en in veiligheid gebracht.

Als het water in de dagen erna is weggespoeld, blijkt Valkenheim compleet geruïneerd. Total loss. Ook bij de andere Valkenburgse locaties van Sevagram, verpleeghuis Oosterbeemd en het Geerlingshospice, is de ravage enorm. Net als bij Adelante Kind & Jeugd in Houthem, waar kinderen met een beperking passend onderwijs krijgen, revalideren en wonen onder begeleiding.

De schade is die eerste dagen niet te overzien, maar het lijkt te gaan om tientallen miljoenen euro’s. Het idee dat grote zorginstellingen voor dit soort calamiteiten standaard goed verzekerd zijn verdwijnt snel als blijkt dat de verzekeraars weigeren uit te keren. Er ontstaat juridisch getouwtrek dat twee jaar na dato nog niet is afgerond. Voorzitter van de raad van bestuur van Adelante Henri Plagge is zwaar teleurgesteld. „Alles werd uit de kast getrokken om onder de betaling van de schade uit te komen.” Voorzitter van de raad van bestuur van Sevagram Pim Steerneman: „Ik wist van tevoren: het wordt getouwtrek.”

Coulance

De zorginstellingen zijn verzekerd via beurspolissen, waarbij de risico’s gespreid worden over een combinatie van verzekeringsmaatschappijen. Bij de polissen voor de Limburgse zorginstellingen zijn gerenommeerde verzekeraars betrokken als Allianz Nederland Groep, Nationale Nederlanden, RSA Nederland en Chubb European Group. Coulance? Ho maar. Hun argumentatie: de polisvoorwaarden zijn helder want schade door overstromingen ‘ten gevolge van bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen, oevers of andere waterkeringen’ is uitgesloten. Dat de extreme regenval schade heeft veroorzaakt nog voordat de Geul overstroomde, en dat dat ook ten grondslag ligt aan het overstromen van de Geul, wuiven ze weg.

Henri Plagge: „Ik ben geen jurist dus ik kan hier juridisch gezien dan ook moeilijk iets van vinden. Als leek kan ik alleen maar constateren dat het onmogelijk is om te bepalen welke druppels water (regen of Geulwater) precies welk deel van de schade heeft veroorzaakt of als eerste heeft veroorzaakt. Het bewijst wel weer dat de kleine lettertjes van de verzekeringspolissen niet bedoeld zijn om verzekerden te helpen maar vooral om met behulp van juristen onder de dekking uit te komen.”

Voor Adelante komt de schade uit op ongeveer 8,2 miljoen euro. Bij Sevagram gaat het om een nog veel hoger bedrag, rond de 20 miljoen euro. Steerneman: „Het is heel ingewikkeld. Je moet mensen evacueren, ze moeten elders wonen en dus moet je iets huren, je moet ze verhuizen. Dat zijn allemaal kosten. En dan heb je ook nog de omzetschade. Want het salaris van onze 2800 medewerkers wordt betaald uit de inkomsten van de mensen die bij ons wonen, maar je bent niet volledig bezet.” Verder zijn er nog kosten voor advocaten, voor expertises en contra-expertises, waardevermindering van gebouwen, reiskosten voor (extra) personeel dat plots naar andere locaties moet.

Fraude

Dat de verzekeraars niet van plan zijn om enige coulance te tonen blijkt tijdens de rechtszaak waar onlangs uitspraak in is gedaan. Het gaat er venijnig aan toe. Adelante wordt ervan beticht het onderzoek van de experts te frustreren en wordt zelfs beschuldigd van verzekeringsfraude omdat de schade aan elektronica dubbel gedeclareerd zou zijn. De rechter veegt dit van tafel, maar Henri Plagge is zwaar teleurgesteld dat Adelante zo is bejegend. „Mijn vertrouwen in de intenties van schadeverzekeraars is er na 14 juli 2021 niet groter op geworden.”

De rechtbank stelt de verzekeraars in het gelijk, de polisvoorwaarden zijn nou eenmaal leidend. Uit de uitspraak blijkt dat Nationale Nederlanden wel anderhalve ton heeft overgemaakt aan Adelante. Sevagram en Adelante blijven niet met een miljoenenverlies zitten omdat ze zijn gered met publiek geld uit de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts): 7 miljoen euro voor Sevagram en 6,5 miljoen voor Adelante. Sevagram heeft verder van het Rijk 8 miljoen euro gekregen voor tijdelijke huisvesting en een eenmalige bijdrage van 4,4 miljoen van het CZ-zorgkantoor. Steerneman: „Ik heb destijds ook contact gehad met minister Hugo de Jonge hoe we ermee om moesten gaan. We hebben alle steun gehad van het ministerie en het CZ-zorgkantoor.” Het Nationaal Rampenfonds nam verder een klein deel van de schade voor zijn rekening. De gemeente Valkenburg springt bij voor het schoolgebouw van Adelante. Sevagram is blijven zitten met een restschade van ongeveer een miljoen euro, Adelante met circa 1,5 miljoen. Het naast Adelante gelegen logeerhuis Ronald McDonald Kindervallei bleek overigens wel verzekerd tegen overstromingen en heeft – naast de royale hulp van sponsoren – alle schade vergoed gekregen.

Een woordvoerder van Allianz laat weten uit privacy-oogpunt niets te kunnen zeggen over de casussen. Wel stelt hij dat het beleid van het Verbond van Verzekeraars wordt gevolgd, „waarbij coulance wordt toegepast bij het afhandelen van deze schades. Als na diverse handreikingen een klant toch de keuze maakte voor een gang naar de rechter, stond hem dat uiteraard vrij.”

Adelante gaat niet in hoger beroep. Sevagram is nog in gesprek met de verzekeraars en is, gezien de teleurstelling bij Adelante, nog niet erg gemotiveerd om ook een rechtszaak aan te spannen. Voor het herstel van verpleeghuis Valkenheim heeft Sevagram het einde van de twist met de verzekeraars niet afgewacht. De paviljoens zijn al lang gesloopt en vervangen door tijdelijke nieuwbouw, die 90 centimeter hoger ligt. Steerneman: „We hebben nu een mooi gebouw op poten. Stel we hadden miljoenen in herstel gepompt, dan hadden we nog dezelfde laagbouw gehad. En wat was er dan gebeurd tijdens het laatste noodweer?”

Bron: Dagblad De Limburger, 24 juli 2023

0900 777 4 777

+