×
12-10-2023

Community Care: samen werken in de wijk

Hoe kun je de druk op de verpleeghuizen temperen, en er tegelijkertijd voor
zorgen dat kwetsbare ouderen op een prettige manier langer thuis kunnen
blijven wonen? Zorgorganisatie Sevagram nam het voortouw voor een
nieuwe aanpak met het Community Care Concept. De kern: samenwerking.

Lees hier het artikel in Dagblad de Limburger

Zorgcentrum als laagdrempelige ontmoetingsplek voor de wijk

Het moet anders. Daarvan zijn bestuursvoorzitter van Sevagram Pim Steerneman en directeur Zorg Ramon Frissen overtuigd. Verpleeghuizen lopen tegen de grenzen van de zorg aan, ouderen die thuis wonen zijn vaak
eenzaam. “Er is niet één partij die dit kan oplossen”, meent Steerneman. “We moeten over grenzen kijken. Het Community Care Concept is erop gebaseerd dat we samenwerken met familie en mantelzorgers, met woningcorporaties, verenigingen, gemeenten, zorgaanbieders en welzijnswerk. In tegenstelling tot wat de overheid doet, proberen wij te ‘ontschotten’. Daarbij richten we ons in eerste instantie op de wijk: wat gebeurt daar, welke (welzijns)activiteiten zijn er, hoe kunnen we ouderen daarbij betrekken .En vice versa: hoe kunnen we onze
verpleeghuizen toegankelijker en inclusiever maken voor de buurt.”

Jeu-de-boulesbaan
Op Sevagramlocaties in Heerlen, Maastricht en Valkenburg loopt sinds vorig jaar een proef met het Community Care Concept. “In Valkenburg gaan we, in overleg met onder meer de seniorenraad en de woningcorporaties, het terrein van onze locatie Oosterbeemd herbouwen en vergroenen”, vertelt Frissen. “Het verpleeghuis moet een laagdrempelige ontmoetingsplek worden. Geen slagboom meer, we keren het gezicht naar de wijk. We hebben bijvoorbeeld een jeu-de-boulesbaan aangelegd, waar nu ook verenigingen uit Valkenburg spelen en na afloop wat drinken in onze Gasterie. Zo komen buurtgenoten op een spontane manier in contact met de bewoners.”

Samen met Radar
In Maastricht komen een keer per maand basisschoolleerlingen naar zorgcentrum Scharwyerveld voor een spellenmiddag. Frissen: “We werken op die locatie ook samen met cliënten van Radar, voor mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt. Eén van de bewoners dreigde in een isolement te raken, omdat ze vanuit haar aanleunwoning niet met de lift durfde. Een Radar-medewerker helpt haar daar nu bij. Dat werkt naar twee kanten: de bewoonster komt meer in contact met andere mensen, de medewerker van Radar voelt zich door zijn hulp gezien en gewaardeerd.”

Blauwdruk
Om de kruisbestuiving tussen zorgcentra en de wijk zo laagdrempelig mogelijk te maken, heeft Sevagram een platform gebouwd, waarop alle initiatieven in de drie proeftuinen zichtbaar zijn. Het streven is om het platform samen met alle ketenpartners te verbreden, zodat uiteindelijk iedereen het kan gebruiken om te ontdekken welke activiteiten er in de wijk zijn. Steerneman: “Door samen te werken, kennis te delen en goede initiatieven
gezamenlijk te financieren, moet er een blauwdruk ontstaan voor een nieuw landschap van de wijk. Per
project kijken we met onze partners, waaronder de gemeente, wat een wijk nodig heeft en hoe we de
buurt veilig en toegankelijk maken voor ouderen.”


“Met dit initiatief verruimen we als zorgprofessionals onze blik, weg van het medisch model”, vult Frissen
aan. “Dat doen we vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, waar community care bij
hoort. Wij geloven in dit concept, maar om het te laten slagen hebben we wel het vertrouwen nodig
van onze samenwerkingspartners. Het Community Care Concept is immers van ons allemaal, het is
geen Sevagramfeestje. Wij zijn alleen de regisseur. Daarnaast hebben we bewegingsruimte nodig om
fouten te mogen maken. Daar leren we van.”

Hogeschool Zuyd
“Aanjagen, stimuleren, regisseren en objectiveren.” Dat zijn volgens Steerneman de taken die Sevagram op zich neemt. “Voor dat laatste onderdeel is Hogeschool Zuyd betrokken bij het Community Care Concept. Vijf lectoren begeleiden de voortgang van het project en zorgen voor een wetenschappelijke onderbouwing.”
De bestuursvoorzitter beseft dat niet iedereen zijn hele leven thuis kan blijven wonen en dat opname in een verpleeghuis soms onvermijdelijk is. “Maar we hebben goede hoop dat we dankzij het Community Care Concept uiteindelijk een verhuizing naar het verpleeghuis met acht tot twaalf maanden kunnen vertragen.”

Kijk voor meer informatie over het Community Care Concept op https://strategie.sevagram.nl.
 

Bron: Dagblad de Limburger, 12 oktober 2023

Tekst Meyke Houben Beeld Raoul Limpens

0900 777 4 777

+