×
19-04-2024

Community Care en Duurzaamheid versterken met onroerend goed vanuit de zorgvisie van Planetree

De opening van het nieuwe zorgcomplex Douvenrade – einde 2024 – zorgt ervoor dat Sevagram zijn missie naar een hoger niveau kan tillen. De nieuwbouw maakt het de komende jaren mogelijk op het gebied van huisvesting enkele stevige stappen vooruit te zetten in het belang van de bewoners, de medewerkers en de vrijwilligers.

Helende omgeving
Voor Sevagram staan de bewoners en de medewerkers, evenals de vrijwilligers centraal. Zorg en welzijn krijgen onder de paraplu van Planetree met het nieuwe Douvenrade in Heerlen een impuls. Planetree heeft als een van drie pijlers een ‘helende omgeving’. Gebouwen en het interieur leveren daarbij een belangrijke bijdrage aan gezondheid in brede zin. In het nieuwe zorgcentrum Douvenrade zie je dat helemaal terug.

Duurzaam
Het nieuwe complex is ook een enorm duurzaam zorgcentrum. Het is bijvoorbeeld volledig gasloos, heeft zonnepanelen en wordt verwarmd en gekoeld door mijnwater. Duurzaamheid is dan ook een van de strategische speerpunten van Sevagram.

Toekomst
Douvenrade is belangrijk voor ‘de zorg van de toekomst’. Douvenrade is ook al enkele jaren een van de pilots in de nieuwe Community Care beweging. Dat is de uitgestoken hand van Sevagram naar alle bewoners, vrijwilligers en collega-professionals in de wijk waar het zorgcentrum ligt. Met Community Care kunnen mensen langer op een kwalitatief goede manier thuis wonen. En als het niet anders kan, verhuizen naar een aanpalende aanleunwoning en als het echt niet anders kan, de oversteek maken naar het zorgcentrum.

Mensgerichte zorg
Bestuursvoorzitter Pim Steerneman: “Eigenlijk komen onze strategische speerpunten op een mooie manier samen. De opening van Douvenrade geeft ons ruimte om uiteindelijk nog beter gefaciliteerd te doen wat onze maatschappelijke opdracht is: mensgerichte ouderenzorg leveren.”

Piushof
De eerste bewoners van Douvenrade zullen de 28 bewoners zijn van zorgcentrum Piushof, die precies in een van de vleugels van Douvenrade passen. Dit zal einde 2024 zijn beslag krijgen.

De Hollehof
De nieuwe ruimte in Douvenrade maakt het ook mogelijk voor Sevagram om aan de slag te gaan met twee huizen die het minst duurzaam zijn.

Het gaat om De Regenboog en De Hollehof. Huizen die dringend verduurzaamd en gemoderniseerd moeten worden. Het plan in die context is om in 2025 De Hollehof te integreren in Douvenrade. Ook die bewoners kunnen gezamenlijk over.

Onderzoek De Regenboog, Elfershof en hospice Martinus
Terwijl De Hollehof opgeknapt wordt, neemt Sevagram de tijd om te onderzoeken hoe De Regenboog gemoderniseerd en verduurzaamd kan worden. Als we verder vanuit vastgoedperspectief kijken, zullen we in 2024 in dat kader ook onderzoek doen naar de locatie Elfershof en hospice St Martinus.

Onderzoek nieuwe woonvormen
Een aantal plekken voor bewoners dat vrijvalt in de regio door huizen te integreren in Douvenrade, kan Sevagram gebruiken om te bouwen aan de toekomst van de ouderenzorg en daarbij zal Community Care het uitgangspunt zijn. We denken aan de ontwikkeling van alternatieve woonvormen.

Sevagram is in dat kader bezig met een onderzoek naar het terrein Oosterbeemd in Valkenburg, samen met de woningcorporatie en de gemeente. Ook loopt er een onderzoek naar een te ontwikkelen terrein in het verzorgingsgebied Maastricht en omgeving.

Vragen?
Neem dan contact op via communicatie@sevagram.nl onder vermelding van ‘Vastgoed Strategie Sevagram’.

0900 777 4 777

+