×
20-07-2023

Cao definitief: vakbonden stemmen in met nieuwe cao-afspraken

In juni zijn werkgeversorganisaties en vakbonden tot een akkoord gekomen over nieuwe cao-afspraken, waaronder een inkomensverbetering van in totaal 15% voor zorgmedewerkers in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT). Het akkoord werd voorgelegd aan de verschillende achterbannen van ActiZ, Zorgthuisnl en vakbonden CNV, Nu ’91, FNV en FBZ. Inmiddels hebben alle vakbonden na een ledenraadpleging laten weten in te stemmen met de afspraken. Dat maakt dat het onderhandelaarsakkoord nu definitief is.

Verlenging
De huidige cao wordt hiermee verlengd tot eind 2024. In deze cao zijn aanvullende afspraken gemaakt over onder meer salarisverbetering voor zorgmedewerkers, maar bijvoorbeeld ook een verbetering van de reiskostenvergoeding en de onregelmatigheidstoeslag. De komende periode worden de gemaakte afspraken verder uitgewerkt in cao-teksten.

Loonsverhoging
Nu ook de vakbonden hebben ingestemd, is de loonsverhoging voor zorgmedewerkers definitief. Deze is als volgt opgebouwd: per 1 oktober 2023 komt er een 5% loonsverhoging bij, met een bodem van €125. Per 1 maart 2024 en per 1 oktober 2024 vindt een loonsverhoging plaats van 2,5% met een bodem van €75. Dit is bovenop de 3% salarisverhoging die in maart dit jaar al is doorgevoerd vanuit de vorige cao-onderhandelingen. Daarnaast worden de reiskosten en de ORT-toeslag verhoogd  waardoor de totale inkomensverbetering kan uitkomen  op 15%. 


Lees meer:

https://www.actiz.nl/cao-definitief-vakbonden-stemmen-met-nieuwe-cao-afspraken?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=20072023

0900 777 4 777

+