×
01-05-2024

Afdeling Rivieren van Sevagram breidt uit…

In Plataan, geriatrisch centrum voor revalidatie en kortdurend verblijf, worden de mogelijkheden voor een kortdurende opname voor cliënten die naast hun mogelijke acute somatische aandoening ook cognitieve problematieken ondervinden uitgebreid. Dit betekent dat we de mogelijke 18 bedden op afdeling Rivieren hebben uitgebreid naar 38 bedden, verdeeld over twee etages. 

Afdeling Rivieren is speciaal ingericht om de veiligheid van cliënten te kunnen waarborgen en de cliënt en hun naasten een geborgen gevoel te kunnen aanbieden. Het verblijf op afdeling Rivieren is van tijdelijke aard, waar er tijdens het verblijf gekeken wordt of cliënt weer terug naar huis kan, of dat begeleiding naar een vervolgtraject in de vorm van een verhuizing naar een verzorgings- of verpleeghuis noodzakelijk wordt geacht.  

“Het aantal mensen met dementie of een andere vorm van cognitieve problemen neemt, gezien de vergrijzing, in een snel tempo toe, alsmede een grotere groep dubbelzorgvragers en dat terwijl er niet meer verpleeghuisbedden bij komen”, vertelt Frank Otten, directeur bij Sevagram. Dat we de komende jaren een uitdaging hebben, realiseren we ons als geen ander. Mensen moeten én willen ook langer zelfstandig thuis blijven wonen. Dat is prima, maar soms ontstaat een situatie dat het echt niet meer gaat. Daarnaast moeten ouderen ook niet langer dan strikt noodzakelijk in het ziekenhuis verblijven. Dan is de juiste zorg op het juiste moment van groot belang.  Ook wanneer de mantelzorger tijdelijk is uitgevallen, moet iets geregeld worden.”

“Omdat juist deze cliënten behoefte hebben aan structuur en veiligheid hebben we daar met de inrichting van de afdeling Rivieren  rekening mee gehouden”, vertelt Colin Russel. “Als coördinator Zorg en Welzijn let ik niet alleen op het aanbieden van verantwoorde zorg en behandeling maar eveneens op het welzijn van de cliënt. Onze Planetree visie geeft daar mede richting aan. ‘Hoe zou je zelf behandeld willen worden als je op deze afdeling komt om te herstellen en of te revalideren?’  is een vraag die we ons zelf steeds  stellen. Goede kwalitatieve zorg is belangrijk, maar wij vinden het ook belangrijk dat deze zorg met een lach gegeven wordt en dat de cliënt op het einde van de dag een tevreden gevoel heeft.”, aldus Colin.

“Ik vind het fijn om cliënten met cognitieve problemen te helpen. Het is een aandoening waarbij het gedrag van een cliënt vaak wordt bepaald door de mate van rust op een afdeling. Het is  aftasten wat het beste bij de cliënt past. Houdt de cliënt van klassieke muziek of juist van hardrock? Welk leven heeft de cliënt geleid voor deze ziekte? Dat alles maakt hoe de cliënt zich gedraagt… Dat is maatwerk, maatwerk dat het werken op deze afdeling  zo bijzonder maakt”, aldus Marjo Nauts, verzorgende IG op afdeling Rivieren.      “Daar wil ik nog wel iets aan toevoegen”, vertelt Karen Bartels, verzorgende IG op afdeling Rivieren. “Je ziet vaak al aan de ogen of iemand lekker in z’n vel zit of niet. Ik vind het dan geweldig om eventuele onrust bij een cliënt te voorkomen. Want iedereen heeft behoefte aan geborgenheid en veiligheid. Als we die sfeer van geborgenheid en veiligheid hier op de afdeling kunnen creëren, dan zijn onze cliënten tevreden en dan ben ik dat ook.” 

“Afdeling Rivieren te Plataan is ooit ontstaan vanuit een maatschappelijke nood voor deze doelgroep. Er was voorheen niks vergelijkbaars met deze afdeling in onze regio. Het was echt pionieren in het begin”, geeft Specialist Ouderengeneeskunde Steven Arends aan. “Tegenwoordig blijft afdeling Rivieren een unieke locatie binnen de ouderenzorg in Zuid-Limburg, waar expertise op het gebied van multidisciplinaire geriatrische herstel & revalidatie en warme & kundige zorg voor personen met een cognitieve stoornis tot mooie resultaten kan leiden.” “Ik ben trots op mijn team! Wij hebben veel geleerd en bereikt afgelopen jaren. Momenteel wordt het team van Rivieren zelfs benaderd voor haar expertise en treden wij sinds enkele jaren op als gastsprekers te Universiteit Maastricht”, vertelt Steven met een glimlach op zijn gezicht.

Meer informatie

Ontstaat er een situatie dat u, één van uw dierbaren of een cliënt van u als zorgprofessional snel hulp, begeleiding en/of zorg nodig heeft, dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Zorgbemiddeling. Afdeling zorgbemiddeling bekijkt samen met u of een opname mogelijk is en welke financieringsvorm (GRZ/VV9B/ELV/WLZ/Crisisopname) hierbij het meest passend is, hierbij is maatwerk het sleutelwoord.

Afdeling Zorgbemiddeling
telefoon: 045-763 01 00 of
via e-mail: zorgbemiddeling@sevagram.nl

0900 777 4 777

+