Paramedische diensten

Contact

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak bij één van onze paramedische diensten kunt u ons bereiken van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.30 via tel. (045) 560 27 93 of via e-mail: paramedische.dienst@sevagram.nl 

Fysiotherapie

fysio nieuwLekker bewegen en onbezorgd door het leven stappen. Het lijkt de gewoonste zaak van de wereld, totdat je ergens last van krijgt en bewegen pijn doet of ongemakken met zich meebrengt. In zijn algemeenheid is fysiotherapie bedoeld voor iedereen die in het dagelijks leven problemen ondervindt met houding en beweging.

Een fysiotherapeut houdt zich bezig met het onderzoeken en behandelen van mensen die pijn hebben of kampen met functiestoornissen in bepaalde delen van het menselijk lichaam. Meer bepaald: het skelet, de bindweefselkapsels en de gewrichten, alsmede de skeletspieren die door samentrekking de beweging mogelijk maken. Al deze onderdelen samen worden in de medische wereld aangeduid als ‘het bewegingsapparaat’.

Bij met name ouderen spelen het voorkomen, opheffen of verminderen van stoornissen een grote rol in het bevorderen van de zelfstandigheid en de mobiliteit, waarmee de kwaliteit van leven toeneemt. Anders gezegd: wie met zo min mogelijk beperkingen én liefst ook zonder pijn door het leven stapt, voelt zich doorgaans beter.

Bij Sevagram werken meerdere fysiotherapeuten. Met cliënten die dat nodig hebben zoeken zij naar een op maat gesneden individueel behandeltraject, waarmee pijnen en andere ongemakken kunnen worden verminderd en de cliënt beter in staat is om te gaan met eventuele beperkingen.

Alle fysiotherapeuten die werkzaam zijn bij Sevagram, staan ingeschreven in het zogeheten BIG-register van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, (www.bigregister.nl). En eveneens in het kwaliteitsregister fysiotherapie (www.ckr.nl)

In welke gevallen kan fysiotherapie uitkomst bieden?

Een eventueel behandeltraject kan bestaan uit verschillende onderdelen. Zo kan worden getraind op kracht, lenigheid en uithoudingsvermogen en kan middels oefentherapie de coördinatie worden verbeterd en de snelheid vergroot. Andere therapieën zijn erop gericht om de spierspanning en de pijn te verminderen. Het werk van de fysiotherapeut is ook gericht op het verbeteren van de houding en het geven van advies en/of informatie aan zowel de cliënt als diens omgeving (partners, overige familieleden en mantelzorgers).

De fysiotherapeuten bij Sevagram zijn onder meer gespecialiseerd in behandeling van aandoeningen en problemen die zich veelvuldig voordoen bij mensen die ouder worden. Hun werk is vaak een aanvulling op andere behandeltrajecten, in gang gezet door bijvoorbeeld de revalidatiearts, de neuroloog of de oncoloog. Fysiotherapeuten komen vaak in actie na een verwijzing door de huisarts of medisch specialist .

Hoe verloopt een behandeltraject?

Tijdens een eerste consult zal de fysiotherapeut een intakegesprek afnemen waarin de klachten worden besproken en een eerste lichamelijk onderzoek wordt uitgevoerd. Op die manier wordt de hulpvraag zo nauwkeurig mogelijk bepaald. Op basis van dit alles stelt de fysiotherapeut een behandelplan op, dat vervolgens wordt besproken met de cliënt en/of de mensen in zijn naaste omgeving. Indien nodig zal de fysiotherapeut contact opnemen met collega’s die werkzaam zijn in andere paramedische disciplines, zoals de ergotherapeut, psycholoog, diëtetiek of de logopedist. Ook bespreekt hij de bevindingen eventueel met de behandelend arts of huisarts.

Vergoeding door de zorgverzekeraar

Cliënten van Sevagram die thuis wonen, woonachtig zijn in een aanleunwoning of zonder behandelzorg-indicatie verblijven in een van de locaties van Sevagram, krijgen de kosten van fysiotherapie vergoed vanuit de zorgverzekering (eerstelijn). De hoogte van de vergoeding en het aantal behandelingen dat wordt vergoed is bij elke verzekeraar verschillend. Cliënten van Sevagram kunnen bij de fysiotherapeuten aankloppen met of zonder verwijzing door een (huis)arts. Voor cliënten die niet in staat zijn naar een van de locaties van Sevagram te komen, behoort fysiotherapie aan huis tot de mogelijkheden, indien dit voorgeschreven is door de (huis)arts.