×

Henk Pauwels vrijwilliger bij Scharwyerveld in Maastricht

Henk Pauwels vrijwilliger bij Scharwyerveld in Maastricht

Henk Pauwels is al zo’n 10 jaar vrijwilliger bij Scharwyerveld in Maastricht en deelt wat het voor hem zo bijzonder maakt.

Toen de ouders van Henk Pauwels in 2011 gingen verhuizen naar Scharwyerveld en Henk datzelfde jaar werd ontslagen bij zijn toenmalig werkgever, gaf dit hem ruimte en tijd om zijn ouders te helpen met het vestigen in Scharwyerveld. “Mijn ontslag bleek een geluk bij een ongeluk. Het gaf mij de kans er voor mijn ouders te zijn.” De stap naar vrijwilligerswerk volgde in 2012. “Ik werd de eerste keer gevraagd om op vrijdagmiddag te helpen bij het kienen. Dit was direct een leuke ervaring, want het is een favoriete activiteit van veel bewoners. ” Ook ontdekte Henk al snel dat het marmottenspel even populair is onder de bewoners; een soort sjoelen maar dan met grotere gaten en met golfballen.

Ontmoetingen.online
Henk is nu wekelijks drie dagdelen te vinden op Scharwyerveld en ervaart het als een fijne plek. Iets van de laatste tijd is ‘Ontmoetingen.online’, een interactieve moderne dagbesteding met bijvoorbeeld bewegen en muziek voor ouderen of een virtuele reis om de wereld. Twee keer per week kunnen bewoners via de tv in de huiskamer genieten van deze inspirerende sessies. “Ze worden dan opgehaald van de kamers en via de webcam kunnen ze het programma volgen.” Binnenkort start ook ‘Wandelen.online’. “Sommige bewoners hebben wat aanmoediging nodig voor deelname aan activiteiten. Persoonlijke benadering werkt dan het beste. We gaan langs de bewoners met de weekplanning. Ze kunnen aangeven waar ze aan mee willen doen. De kunst is om ze bij weerstand aan te moedigen, een beetje te verleiden. Uiteraard met respect voor ieders keuzevrijheid, want ze bepalen zelf of ze aan een activiteit willen deelnemen.”

Videoverslagen
Een hobby van Henk is het maken van videoverslagen van leuke evenementen zoals bijvoorbeeld een bloemencorso of dierentuinbezoek. Deze video’s aan de bewoners tonen, heeft Henk destijds zelfs aangedragen als activiteit. “De bewoners vinden dit erg leuk.” Henk wordt nu zelfs op voorhand gevraagd om bepaalde evenementen op video vast te leggen.

Snuffelstage
“Wat mij voldoening geeft? Ik ervaar het als dankbaar werk. Voor een nieuwe vrijwilliger zou de meest ideale start een soort snuffelstage zijn. Gaandeweg ontdekken wat het werk inhoudt en ervaren wat het beste bij je past. Want daar hebben we uiteindelijk het meeste aan. Iemand die er voldoening uithaalt voor de langere termijn.”

Dolletje
De sfeer onder de vrijwilligers maar ook het contact met de medewerkers ervaart Henk als gemoedelijk. “Onderling maken we nog wel eens een dolletje en dat moet ook kunnen. Zo moest ik na mijn eerste zes maanden op functioneringsgesprek en werd ik tot in detail beoordeeld. Ik ontving zelfs een medaille. Achteraf bleek die formele beoordeling maar gekheid, want zo gaat het er hier helemaal niet aan toe. Belangrijk is wel dat een nieuwe vrijwilliger goed wordt opgevangen en begeleid. Ook is hier ruimte voor eigen ideeën en wordt initiatief gewaardeerd. Zolang je maar duidelijk met elkaar afstemt en met elkaar communiceert.”

0900 777 4 777

+