×
10-05-2024

WERKEN MET MIJN YOUFORCE WORDT GEMAKKELIJKER

Met ingang van maandag 13 mei 2024 zal de weergave van ‘Mijn Youforce' veranderen en zullen er geen tegels/plaatjes meer zichtbaar zijn. Het item waar je heen wilt kun je meteen vinden met een zoekwoord.

Oude weergave:


In de veranderde weergave zijn de processen zodanig ingericht dat je ze op basis van een zoekfunctie kunt oproepen.

Nieuwe weergave:

Als bijlage is een korte handleiding voor het gebruik van deze vernieuwde weergave toegevoegd. Bij vragen neem dan a.u.b. contact op met het HR Servicecentrum, telefoon 088 9912145 of stuur een e-mail naar peno.administratie@sevagram.nl

Quick Reference:
https://sevagram.sharepoint.com/sites/HR/SiteAssets/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FHR%2FSiteAssets%2FSitePages%2FHome%2FQuick%2DReference%2DMijn%2DYouforce%2Epdf&parent=%2Fsites%2FHR%2FSiteAssets%2FSitePages%2FHome

Uitlegvideo Mijn YouForce:
https://sevagram.sharepoint.com/sites/HR/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fsites%2FHR%2FSiteAssets%2FSitePages%2FHome%2Fmijn%5Fyouforce%5Fuitlegvideo%5Fmedewerkers%2D%2D1080p%2D%2Emp4&referrer=StreamWebApp%2EWeb&referrerScenario=AddressBarCopied%2Eview%2Eb9aa3448%2D0750%2D4603%2D9412%2Da3f24f0cc4b7

0900 777 4 777

+