×
18-04-2024

Werken met chatbots? Let dan op!

Chatbots, zoals ChatGPT of Co-Pilot, zijn geavanceerde systemen die gebruik maken van kunstmatige intelligentie om menselijke conversaties na te bootsen en vragen te beantwoorden. Het gebruik van chatbots wordt steeds meer toegankelijk en gemakkelijker in gebruik.

Het gebruik van deze tools kunnen we als Sevagram niet verbieden, maar het is wel van belang dat we ons bewust zijn hoe we dit op een veilige manier kunnen gebruiken met aandacht voor privacy en informatiebeveiliging. Chatbots kunnen helpen bij het uitvoeren van werkzaamheden binnen Sevagram, zoals het schrijven van stukken of berichten.

Welke informatie mag ik delen met chatbots?
Het is belangrijk dat medewerkers die gebruik maken van een chatbot zich bewust zijn van de risico’s die dit met zich mee kan brengen. De informatie die wordt door de gebruiker wordt gedeeld met een chatbot wordt niet altijd even veilig opgeslagen, informatie die je als gebruiker ontvangt kan onjuist zijn en bij het overnemen van volledige stukken tekst loop je het risico op het plegen van plagiaat. Om veilig gebruik te maken van een chatbot heeft Sevagram richtlijnen opgesteld. Deze zijn te raadplegen in Zenya:  https://sevagram.zenya.work/portal/#/document/a3a2a001-5d5e-4895-b252-8c123546ec43

Sevagram en chatbots in de toekomst?
Op dit moment krijgen we veel vragen over het gebruik van chatbots en of er de mogelijkheid is voor een betaald account. Om goed naar deze vraag te kijken is besloten om een werkgroep op te richten. Doel van deze werkgroep is het in kaart brengen van de verschillende tools er beschikbaar zijn, de voor- en nadelen van deze tools, en op welke manier de beveiligingsmaatregelen van deze tools zijn ingericht. Ook zal deze werkgroep kijken naar de voordelen van een betaald account en aan welke voorwaarden een medewerker/afdeling dan aan zou moeten voldoen om daadwerkelijk de beschikking te krijgen over een betaald account. Wie onderdeel uit gaat maken van deze werkgroep en wanneer deze aan de slag gaat zal op korte termijn duidelijk worden.

0900 777 4 777

+