×
20-10-2023

Nieuwe richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met Dementie

Sinds deze week dinsdag 10 oktober is de nieuwe richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met dementie online.

Deze kun je terugvinden via deze link: https://palliaweb.nl/richtlijnen-palliatieve-zorg/richtlijn/dementie. Hierin is een ‘beknopt’ overzicht te vinden maar je kunt ook de volledige richtlijn downloaden.

De richtlijn heeft als doel zorgverleners bewuster te maken van de palliatieve zorg binnen het ziektebeeld dementie om de kwaliteit van zorgverlening te verbeteren. Dementie is een specifieke doelgroep, waarbij de palliatieve fase moeilijker te definiëren is. In deze richtlijn is de laatste 12 maanden als markering aangehouden. De richtlijn is tot stand gekomen door een multidisciplinaire werkgroep en is ook multidisciplinair inzetbaar, zowel bij cliënten met dementie in een thuissituatie als in een WLZ instelling.

De richtlijn bestaat uit 5 modules;

  1. Pro actieve zorg
  2. Signalering van symptomen
  3. Behandeling van symptomen
  4. Communicatie in de stervensfase
  5. Organisatie van zorg


Bij de symptomen is uitgegaan van de meest voorkomende symptomen (probleemgedrag, pijn, vocht & voeding, tonusstoornissen). De lijst is dus niet volledig maar geeft wel belangrijke handvatten voor een goede palliatieve zorg voor mensen met dementie.

Per (sub) module worden aanbevelingen gegeven welke toegepast kunnen worden en in de overwegingen wordt verder toelichting gegeven en doorverwijzing naar eventuele andere standaarden en of richtlijnen.

Vanuit IKNL zijn er ook nog deze interessante links om te delen:

0900 777 4 777

+