×
11-04-2024

Meld je tijdig af!

Oproep aan alle medewerkers die zich hebben ingeschreven voor een leeractiviteit via het Leerportaal: Het is van groot belang om bij afwezigheid tijdig af te melden!

Doe dit minstens 14 dagen voor aanvang van de activiteit. Afmelden kan via het Leerportaal. Als je je binnen deze periode van 14 dagen voor aanvang wilt uitschrijven, neem dan contact op met opleidingen@sevagram.nl en vermeld daarbij een geldige reden voor je afwezigheid.
 

In geval van ziekte, vakantie of andere redenen is het ook noodzakelijk om dit door te geven aan opleidingen@sevagram.nl. Het afmelden voor dergelijke gevallen gebeurt dus niet automatisch.

Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. Door je tijdig af te melden, kunnen de vrijgekomen plaatsen worden ingevuld door medewerkers die op de wachtlijst staan.

Bedankt voor jullie medewerking en begrip!

0900 777 4 777

+