×
11-01-2024

Meld je idee voor NL doet bij Verwenzorg

NL doet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland, vindt dit jaar plaats op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart. Het is een mooie kans om een leuke activiteit of klus voor de bewoners en cliënten van Sevagram aan te melden.

Denk aan een gezellig uitstapje met bewoners, samen koken met cliënten en een aantal vrijwilligers, of het opknappen van een ruimte of tuinhuisje waar bewoners lekker kunnen zitten.

Inschrijfformulier invullen
Vul via bijgaande link het inschrijfformulier in en geef aan wat je nodig hebt om je actie te organiseren:

https://sevagram.sharepoint.com/:w:/r/sites/Intranet/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B3DBC89E9-99CC-458C-9FED-2263930A2554%7D&file=Aanmeldform-NLdoet-2024.docx&action=default&mobileredirect=true

Geef ook het aantal vrijwilligers aan en een specificatie van de kosten. Het maximale bedrag voor een vergoeding is € 350,-.

Stuur het ingevulde formulier naar verwenzorg@sevagram.nl en wij melden je actie aan bij NL doet. Aanmelden via dit mailadres kan tot en met woensdag 24 januari 2024!

0900 777 4 777

+