×
07-06-2023

Inzet complexe wondzorg

Soms wordt er door een huisarts of het ziekenhuis voor één van onze intramurale cliënten specialistische verpleegtechnische handelingen zoals bijvoorbeeld complexe wondzorg geregeld. Deze zorg wordt door diverse organisaties in onze regio geleverd. De kwaliteit van deze zorg valt onder onze verantwoordelijkheid.

Ook worden de kosten bij ons in rekening gebracht. Vanuit kwaliteits- en kostenoogpunt hebben wij met 3 organisaties daarvoor een overeenkomst afgesloten:

  • Meandergroep Zuid-Limburg
  • Envida
  • Wondzorg Zuid-Limburg van Zuyderland Thuiszorg (voorheen Bbeter Zorg)

Mocht er door de huisarts of specialist een andere aanbieder zijn ingeschakeld dan vragen wij jullie deze zorgaanbieder niet toe te laten, de zorg direct te beëindigen en één van bovenstaande partijen in te zetten.

Voor vragen met betrekking tot dit onderwerp kunnen jullie contact opnemen met de afdeling Control & Zorgcontractering via zorgcontractering@sevgram.nl

0900 777 4 777

+