×
16-05-2024

Hervatting onderhoudswerkzaamheden aan de N281

In december 2023 hebben wij jullie op de hoogte gesteld van het uitstel van de werkzaamheden aan de N281 vanwege de weersomstandigheden. Vanaf 21 mei aanstaande worden deze werkzaamheden hervat.

Om hinder voor de weggebruiker zoveel mogelijk te beperken, worden de werkzaamheden in de nacht uitgevoerd. Er wordt op 21 mei gestart met de werkzaamheden aan het wegvak dat van Kerkrade richting knooppunt Ten Esschen loopt. De snelheid op dit wegvak blijft tot aan de afronding van de werkzaamheden 70 kilometer per uur.

Op het traject van Ten Esschen richting Kerkrade (in zuidelijke richting) zullen in week 24 (10 juni) een aantal herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd. Dit zal ook in de nacht plaatsvinden. Inmiddels is de maximumsnelheid op dit wegvak weer terug naar 100 kilometer per uur. Deze werkzaamheden worden naar verwachting eind juni 2024 afgerond.

Communicatie, planning en meer informatie
Wens je meer informatie omtrent de werkzaamheden en/of het project? Kijk dan op www.limburg.nl/n281heerlen.
 

Voor de actuele stand van zaken rondom dit project kun je de BouwApp downloaden. Via deze app ben je direct op de hoogte van de planning van de werkzaamheden en andere ontwikkelingen. Daarnaast kun je via deze App makkelijk contact opnemen met het projectteam N281 bij vragen en/of opmerkingen.
 

De BouwApp is als volgt te downloaden op je mobiele telefoon of tablet:

● Scan de QR-code of ga naar de app/playstore om de app gratis te downloaden.
● Zoek in de app naar ‘N281 stadsautoweg Heerlen’.
● Open het project en klik op ‘volgen’.
● Selecteer de betreffende doelgroep
 

Heb je naar aanleiding van dit bericht nog vragen? Stuur dan een e-mail aan: Marco van Andel, omgevingsmanager Gebr. van der Lee, via: marco.van.andel@gebrvanderlee.com.
 

Met vriendelijke groet,
Projectteam N281 (Provincie Limburg)

0900 777 4 777

+