×
09-02-2024

Doe mee met de SuperSeva Award 2024

Er zijn zo veel schitterende verbeterinitiatieven binnen Sevagram. Deze willen we graag meer in het zonnetje zetten en delen met elkaar. Daarom wordt tijdens de Themamiddag van de CCR op 13 november 2024 wederom de SuperSeva Award uitgereikt.

De Award-uitreiking is bedoeld als erkenning en stimulans voor (het delen van) goede initiatieven en het waarderen van ideeën die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan mensgerichte zorg, wonen, welzijn en werken binnen Sevagram. Daarnaast biedt het inspiratie en is het een stimulans om goede initiatieven van elkaar over te nemen.

Voorwaarden
Een belangrijke voorwaarde waar een verbeterinitiatief aan moet voldoen, is dat het leidt tot een verbetering voor cliënten, medewerkers en/of de gehele organisatie. Alle medewerkers kunnen hun initiatief insturen. Dit kan individueel of als team/locatie. De Award jury maakt een eerste selectie uit de inzendingen. Van de genomineerde initiatieven wordt een korte promovideo opgenomen. Uiteindelijk kiest de jury een winnaar uit de vijf genomineerde initiatieven die op de Themamiddag van de CCR op een feestelijke wijze bekend worden gemaakt.

Doe mee!
Stuur jouw inzending vóór 22 mei 2024 naar planetree@sevagram.nl. Mocht je hulp willen bij het invullen van het formulier, neem dan contact op met het Planetree team.

Ga via onderstaande link naar het formulier:

https://sevagram.sharepoint.com/sites/Intranet/SiteAssets/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FIntranet%2FSiteAssets%2FSitePages%2FPlanetree%2FFormulier%2Dinzendingen%2DSuperSeva%2DAward%2D2024%2Epdf&parent=%2Fsites%2FIntranet%2FSiteAssets%2FSitePages%2FPlanetree

0900 777 4 777

+