×
04-12-2023

BPV-begeleiders een investering voor nu én later

Sevagram is een zorginstelling die vaste medewerkers aan zich bindt en graag binnen boord houdt. Daarnaast is het werven en aantrekken van nieuwe mensen een belangrijke prioriteit. Om dat met succes te doen is de BPV-begeleider cruciaal (BPV staat voor beroepspraktijkvorming). Die maakt deel uit van het zorgteam en is bij uitstek geschikt om zowel nieuwkomers als leerlingen te verwelkomen, te begeleiden en in te werken. De functie is als pilot ontstaan en biedt verpleegkundigen die dreigden uit te vallen of te vertrekken de kans om toch actief te blijven binnen Sevagram. Dat bleek een succes, de meerwaarde van de BPV-begeleider is erkend en door het management ‘ontdekt’. Inmiddels wordt de functie op 13 Sevagram locaties ingezet.

Een BPV-begeleider heeft een belangrijke rol bij het ‘onboarden’ van nieuwkomers. Hij/zij is er daarnaast om op de afdeling de kwaliteit van de zorg en het leerklimaat te verbeteren en te bewaken. Op de werkvloer is hij/zij de ambachtsman en kwaliteitsambassadeur die BBL- en BOL-studenten vanuit een coachende en ondersteunende rol binnen de locatie begeleidt gedurende hun stage of beroepspraktijkvorming. Voor nieuwelingen en vaste medewerkers is hij/zij door zijn kennis en ervaring een vraagbaak en de leermeester die ‘trainingen on the job’ verzorgt. Hij/zij is meerdere dagen aanwezig, is bekend bij de medewerkers en laagdrempelig aanspreekbaar waar het gaat om leren en ontwikkelen. Verder neemt hij/zij geregeld begeleidings- en administratieve taken over van collega’s. Die kunnen daardoor meer tijd besteden aan de directe zorg voor bewoners. In minder drukke perioden neemt hij/zij actief deel aan de werkprocessen op de afdelingen. Daardoor behoudt hij/zij feeling met het dagelijkse werk op de vloer met cliënten.

Praktijkmensen
Een belangrijke voordeel is dat BPV-begeleiders zicht hebben op wat er gebeurt in de locaties en op de afdelingen. Ze kennen de medewerkers en de bewoners en zijn voor de teammanager een bron van kennis en informatie. Bijvoorbeeld bij de signalering, vormgeving en registratie  van voorbehouden handelingen, slikproblematiek of het toetsen en examineren van studenten. Vanuit zijn expertise is hij verder (mede)verantwoordelijk voor het geven van voorlichtingen aan studenten en medewerkers. Hij waarborgt de kwaliteit van de begeleiding en toetsing en helpt studenten in hun leerproces en bij het plannen en uitvoeren van taken. Daarnaast betrekt hij hen bij opleidingsactiviteiten en verzorgt hij rondleidingen en kennismakings- en begeleidingsgesprekken. En neemt hij leerlingen als ‘coassistenten’ mee tijdens een artsenvisite. Of vangt VMBO-studenten op die voor de keuze van een vervolgstudie kennis komen maken met de ouderenzorg. Het grote voordeel is dat BPV-begeleiders als praktijkmensen vanuit hun persoonlijke ervaring daar alles over kunnen vertellen.

Focus op zorg
Het is natuurlijk niet de bedoeling dat BPV-begeleiders de ‘leuke’ dingen voor de zorgmedewerkers wegnemen. Binnen een goed functionerend team mag je immers verwachten dat ieder teamlid een nieuwe collega of een student iets kan uitleggen of aanleren. Het gaat vooral om andere taken. Voorbeelden daarvan zijn het inwerken van nieuwelingen of het toetsen van medische handelingen die alleen een bekwame en bevoegde zorgverlener mag uitvoeren. Dat ontlast het team en stelt de medewerkers in staat te focussen op de directe zorg en aandacht voor de bewoners.

BPV-begeleiding loont
Er is een functieomschrijving maar die is eigenlijk al gedateerd, omdat de functie zich sterk heeft ontwikkeld in de afgelopen twee jaar. De huidige omschrijving lijkt zich vooral te richten op de ondersteuning van de praktijkopleider en het begeleiden van studenten, maar de functie omvat veel meer. BPV-begeleiders kunnen van grote betekenis zijn bij de onboarding op een locatie. Zeker bij de eerste kennismaking en de inwerkperiode, zowel voor nieuwe medewerkers als BBL- en BOL-studenten. Ze vertellen over de beroepspraktijk aan potentieel nieuw personeel, in de beroepspraktijk zelf. Ze zorgen voor verbondenheid en uniformiteit in de organisatie door gezamenlijke overleggen over locaties en regio’s heen en door processen te stroomlijnen. In twee jaar tijd is er op verschillende locaties samengewerkt aan een verbetering van de leercultuur en de kwaliteit van zorg. Niet alleen bij de studenten maar ook bij vaste medewerkers. Op sommige locaties gaat dit zo goed dat zelfs een tweede BPV-begeleider is aangenomen.

0900 777 4 777

+